KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2010

đăng 13:26, 22 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  1/2010

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện các buổi coi kiểm tra học kỳ I nghiêm túc , không có giáo viên nào đi coi trễ. Đa số giáo viên đảm bảo giờ ngày công , không có hiện tượng nghĩ không phép.Tuy nhiên trong tuần 20( tuần dự phòng ) một số giáo viên đã nhầm TKB , một số giáo viên có tiết dạy nhưng không lên lớp ( đã nhắc nhỡ).

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp , một số giáo viên có đầu tư cho công tác soạn giảng , đã khắc phục được các tồn tại đã nêu trong các lần trước.

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài kiểm tra học kỳ kịp thời ,trả bài đúng tiến độ .

3.      Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề :  

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học .

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề học kỳ I kịp thời, đúng thời gian quy định.

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : đã hoàn thành tháng thứ 2 của dạy phụ đạo khối 9. Tuy nhiên nề nếp các lớp học phụ đạo ở tháng thứ 2 có chiều hướng đi xuống , sĩ số ở một số lớp chưa đảm bảo như 9a1, 9a6,9a7,9a3.

8.      Bồi dưỡng học sinh giỏi: Đang tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa , nhìn chung giáo viên được phân công dạy thực hiện nghiêm túc , đúng kế hoạch đăng ký.

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời, việc vào điểm , nhập điểm đúng tiến độ.

B .KẾ HOẠCH THÁNG 1.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,  cập nhật kịp thời thay đổi TKB và PCCM mới , gv được phân công coi kiểm tra thực hiện đúng lịch , gvcn tăng cường công tác trực 15 phút đầu giờ. Giáo viên dạy thực hành tin quán triệt nề nếp , cũng như ý thức , tinh thần trách nhiệm trong giờ học ở phòng máy

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

       

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt những lớp , những môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao , và những môn học có tỷ lệ điểm TB trở lên thấp so mặt bằng chung của nhà trường. chú trọng đến phần cũng cố .Trong nội dung giáo án cần chú trọng hơn nữa đến các đối tượng học sinh yếu kém, đối với các môn có chương trình lồng ghép thì phải thể hiện cụ thể nội dung dạy lồng ghép .

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT  kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu . GVBM có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao như toán , văn, anh văn , sinh, hóa, lịch sử…  Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

 

 

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường. Báo cáo kết quả thanh tra về cho BGH trong phần báo cáo tổ hằng tháng.

5.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mới công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đã phân công trong lần họp trước, cụ thể:

Tổ Toán  và Anh văn:  tổ chức viết sáng kiến về  đổi mới cách ra đề kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong điều kiện thực tế của nhà trường .

Tổ Hóa -sinh, Lý -tin :tổ chức viết sáng kiến  về dạy  các tiết thực hành thí nghiệm trong điều kiện hiện có của nhà trường.

Tổ TD- nhạc –họa: tổ chức viết sáng kiến về  làm thế nào học sinh hứng thú với các môn học thuộc lĩnh vực năng khiếu.

      Tổ Sử -GDCD: viết sáng kiến về làm thế nào học sinh yêu thích môn lịch sử

Tổ Địa-CN : viết sáng kiến về làm thế nào để  phát triển kỹ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ của học sinh .

      Tổ văn :viết sáng kiến làm thế nào để học sinh THCS yêu thích môn văn

Các sáng kiến trên khi viết đều gắn với nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực .( tham khảo tài liệu xây dựng trường học thân thiện )

 

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị. Giáo viên cần phát huy hơn nữa việc tự làm đồ dùng dạy học.

7.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề

8.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng , một số đ/c giáo viên chưa thực hiện xong chủ điểm của tháng 11 và 12 phải có kế hoạch dạy bù kịp thời , chậm nhất đến ngày 2 tháng 1 phải hoàn thành.

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và  đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổ định lại sĩ số, nhắc nhõ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng .BGH sẽ có kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7

Bồi  dưỡng học sinh giỏi: tiếp tục dạy bồi dưỡng các môn văn hóa để học sinh tham gia thi cấp huyện vào ngày 04/12/09

10. Chế độ thông tin báo cáo :phải thực hiện kịp thời, báo cáo phải chính xác trung thực , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs kịp thời.

11. Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng đã được phân công cho từng nhóm.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 20 ( Từ  21  tháng  12 đến  02  tháng 1)

Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới của học kỳ 2.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần  21

Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT học kỳ vào sổ thống kê chất lượng kịp thời , đúng quy định.

Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh  giỏi văn hóa, nhắc nhỡ học sinh tham gia thi đúng lịch của phòng.

Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lê kế hoạch dự giờ.

Hoàn thành vào điểm ở học bạ ( 29/12) , vào điểm sổ liên lạc , phê sở liên lạc

BGH kiểm duyệt sổ điểm lớn

GV phân công dạy HĐNGLL phải hoàn thành chủ điểm của tháng 12 đến hết ngày 2 tháng 1.

Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định chất lượng được phân công

2. Tuần  21  (Từ  04  tháng  1  đến  09  tháng  1 )

Thực hiện TKB và PCCM mới ( PCCM tổ văn , Địa- CN có thay đổi), Phân công lại giáo viên dạy HĐNGLL, Tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, tổ chức lại các lớp phụ đạo học sinh lớp 9 ( sau khi đã chấn chỉnh nề nếp)

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần  22

Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy tuần 22

Các tổ trưởng có kế hoạch thanh tra , kiểm tra việc chấm bài kiểm tra học kỳ I của giáo viên các môn trường ra đề.

Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lê kế hoạch dự giờ.

BGH tiếp tục  kiểm tra sổ điểm lớn và duyệt sổ liên lạc

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định chất lượng được phân công

        3. Tuần  22 ( Từ 11  tháng 1   đến  16     tháng 1  )

Thực hiện chương trình theo TKB

Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT

Dạy phụ đạo học sinh khối 9

Lên kế hoạch giảng dạy tuần 23, lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 23

Các tổ kiểm tra hồ sơ giáo án tổ viên

Dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 1,2

BGH, tổ trưởng CM tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định chất lượng được phân công

      4. Tuần  23   ( Từ  18  tháng  1   đến 23   tháng 1  )

Thực hiện chương trình theo TKB

Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT, giáo viên coi kiểm tra theo lịch.

Dạy phụ đạo học sinh khối 9

Lên kế hoạch giảng dạy tuần 24, lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 24

Các tổ nộp báo cáo tổ chuyên môn về cho văn thư để tổng hợp làm báo cáo tháng.

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 1,2

BGH, tổ trưởng CM tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch.

Các nhóm  nộp kết quả phần nội dung kiểm định chất lượng được phân công về BGH

     5.Tuần  24  ( Từ  25 háng  1   đến  30 tháng 1  )

Thực hiện chương trình theo TKB

Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT, giáo viên coi kiểm tra theo lịch

Dạy phụ đạo học sinh khối 9

Lên kế hoạch giảng dạy tuần 25, lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 25

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 1,2

Kê tăng giờ tháng 1, tổng hợp tăng giờ tháng 1.

BGH, tổ trưởng CM tiếp tục lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch.

Tổng hợp nội dung kiểm định chất lượng .

                                                            Hòa Hiệp , ngày  28   tháng 12 năm 2009

 

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments