KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1.2011

đăng 10:28, 5 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2011

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay. Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên vào lớp chậm .Một số giáo viên coi kiểm tra còm đi trễ

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp , một số giáo viên có đầu tư cho công tác soạn giảng .

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .Tuy nhiên một vài giáo viên coi kiểm tra chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến chất lượng bài kiểm tra không phản ánh đúng thực chất.

3.      Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề : Việc thực hiện chuyên đề trong tháng còn chậm

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Thực hiện kịp thời .

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : các lớp phụ đạo tạm nghỉ

8.      Bồi dưỡng học sinh giỏi: tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.nhìn chung thực hiện có trách nhiệm

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời.đúng tiến độ

B .KẾ HOẠCH THÁNG 1.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , khắc phục tình trạng vào lớp trễ , nắm bắt kịp thời thay đổi TKB để thực hiện nghiêm túc . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ .

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ, 

1.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời, chính xác khách quan.  

2.      Thống kê chất lượng bộ môn học kỳ I vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

 

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường.

5.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.Chuyên đề tìm biện pháp nâng nâng cao chất lượng các môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao.

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị

7.      Thực hiện  chương trình: thực hiện đúng tiến độ nếu chậm phải có kế hoạch dạy bù kịp thời.

8.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề

9.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng tránh tình trạng dạy chậm, dạy gộp

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9 chấn chỉnh sĩ số tham gia học phụ đạo của các lớp khối 9

Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép,  các tổ trưởng, nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định từ năm học 2008-2009

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs

.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 22   ( CM  tuần 20  ,Từ  27  tháng  12  đến  01  tháng 01)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB học kỳ II .

-Tiếp tục hoàn thành vào điểm sổ điểm lớp vào điểm học bạ.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 21

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm chất lượng bộ môn HK I kịp thời , đúng quy định..

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh sinh giỏi văn hóa.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Hoàn thành hộ sơ đội tuyển học sinh giỏi nộp PGD

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

 

2. Tuần 23  (CM tuần 21 , Từ  03  tháng  01  đến  08  tháng  01 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 22

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm chất lượng bộ môn HK I kịp thời , đúng quy định..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Đưa đội tuyển học sinh giỏi đi thi.

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Chấm SKKN , các tổ tiếp tục lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2 .

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh khối 9

 3. Tuần 24 ( CM tuần 22 , Từ 10   tháng 01  đến  15     tháng 01  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 23

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Chấm SKKN , các tổ tiếp tục lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2 

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ , các tổ lên kế hoạch thực hiện chuyên đề và thanh tra toàn diện theo đúng kế hoạch

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9

       4. Tuần 25   ( CM tuần 23, Từ 17   tháng  01   đến 22    tháng 01  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 24

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9

- Nộp báo cáo chuyên môn tháng 1 , làm báo cáo CM tháng.

- Tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên tham gia hội thi giáo viện giỏi cấp trường vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2011

       5 . Tuần 26   ( CM tuần 24 , Từ 24    tháng  01   đến 29     tháng 01  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 25

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  31  tháng 12 năm 2010

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

Comments