KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014

đăng 14:23, 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả. Tuy nhiên, học sinh ở các lớp học ôn đặc biệt là học sinh các lớp 9 đi học còn vắng nhiều.

2. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện các tiết hội giảng, hội thi theo kế hoạch, tổ chức các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết đúng PPCT, chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

- Giáo viên tổ chức dạy bù các tiết chậm chương trình, các tổ lên kế hoạch dự giờ thăm lớp đúng quy định.

Tồn tại: việc thanh tra toàn diện chưa đúng kế hoạch, việc thực hiện các chuyên đề về đổi mới PP dạy học còn hạn chế.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 12

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-        Thực hiện chuyên môn theo TKB.

-        Tổ chức tốt các tiết ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1, ra đề cương ôn tập, tiển khai đề cương ôn tập đến từng học sinh, ra đề kiểm tra học kỳ 1 nộp đề kiểm tra học kỳ 1 chậm nhất vào ngày 6/12.

-        Hoàn thành chế độ con điểm đúng tiến độ, cho học sinh vắng các bài kiểm tra kiểm tra bù.

-        Rà soát lại các tiết chương trình tránh bỏ sót hoặc dạy gộp. Tổ trưởng tiến hành kiểm tra việc thực hiện chường trình. Các giáo viên dạy chậm chương trình có kế hoạch dạy bù các tiết chậm theo đúng tiến độ.

-        Nhập điểm vào phần mền trước ngày 15 tháng 12.

-        Tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc khâu coi, chấm, vào điểm học bạ.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: thực hiện chấm trả các bài kiểm tra 1 tiết và học kỳ 1 chính xác, khách quan.

3.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

4.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

5.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Ra đề kiểm tra học kỳ bám sát ma trận, đề ra phải phân hóa được các đối tượng học sinh, bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, tăng cường câu hỏi mở đối với các môn khoa học xã hội.

6.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện chủ điểm tháng 12 đúng kế hoạch.

7.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối.

8.     Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch đã đề ra.

9.     Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 19 ( chuyên môn tuần 16 )  ( Từ 01 tháng 11 đến 06  tháng  11/2014 )

     - Thực hiện chuyên môn theo TKB.

     - Tiếp tục có kế hoạch ôn tập, xây dựng đề cương ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1.

     - Tiếp tục hoàn thành chế độ con điểm đúng thời gian quy định, nhập điểm vào phần mềm trên mạng

     - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch, nhắc nhỡ học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi Toán và Tiếng anh trên Internet.

     - Dạy bù các tiết chậm chương trình.

     - Lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 các môn trường ra đề.

2. Tuần 20 ( chuyên môn tuần 17 ) (Từ  08 tháng 11 đến 13 tháng 11/2014 )

     - Thực hiện chuyên môn theo TKB

     - Các tổ nộp đề kiểm tra học kỳ 1 cho chuyên môn, chuẩn bị in ấn đề kiểm tra học kỳ 1

-Tiếp tục ôn tập cho học sinh, tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch

    - Tiếp tục hoàn thành chế độ con điểm đúng thời gian quy định, nhập điểm vào phần mềm trên mạng

     - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch, nhắc nhỡ học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi Toán và Tiếng anh trên Internet.

 

 3. Tuần 21 ( chuyên môn tuần 18 )  ( Từ 15 tháng  11  đến 20 tháng  11/2014  )

          - Thực hiện chuyên môn theo TKB

          - Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ 1 các môn trường ra đề và kiểm tra học kỳ 1 các môn Sở, Phòng ra đề.

          - Các tổ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình của các thành viên trong tổ.

          - Nhập điểm vào phần mền

4. Tuần 22 ( chuyên môn tuần 19 ) ( Từ 22  tháng 11 đến  27   tháng 11/2014  )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB

- Chấm bài kiểm tra học kỳ 1 các môn Toán, Ngữ văn.

          - Các tổ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình của các thành viên trong tổ.

          - Nhập điểm vào phần mền, hoàn thành việc nhập điểm kiểm tra học kỳ các môn Phòng , Sở ra đề.

          - Hoàn thành in phiếu liên lạc cho học sinh. Vào điểm học bạ

          - Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB học kỳ 2.

                                                      Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 11  năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

                           Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments