KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2011

đăng 01:14, 4 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2011

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 01

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay. Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên vào lớp chậm .Một số giáo viên coi kiểm tra còm đi trễ

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp , một số giáo viên có đầu tư cho công tác soạn giảng .

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .Tuy nhiên một vài giáo viên coi kiểm tra chưa thật sự nghiêm túc dẫn đến chất lượng bài kiểm tra không phản ánh đúng thực chất.

3.      Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề : Việc thực hiện chuyên đề trong tháng còn chậm

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Thực hiện kịp thời .

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : các lớp phụ đạo tạm nghỉ

8.      Bồi dưỡng học sinh giỏi: tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.nhìn chung thực hiện có trách nhiệm

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời.đúng tiến độ

B .KẾ HOẠCH THÁNG 2.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.       NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , khắc phục tình trạng vào lớp trễ , nắm bắt kịp thời thay đổi TKB để thực hiện nghiêm túc . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ .

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

            Thực hiện tốt công tác soạn giảng

            Soạn đề kiểm tra theo ma trận mới

            Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết đúng tiến độ.

            Thực hiện dạy hoạt động NGLL.

            Chấn chỉnh nề nếp học phụ đạo khối 9

            Lên kế hoạch dạy phụ đạo khối 6,7,8

                       

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 27   ( Nghỉ Tết)

 

2. Tuần 28   ( nghỉ Tết)

3. Tuần 29 ( CM tuần 25 , Từ 14   tháng 02  đến  19     tháng 02  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 23

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Chấm SKKN , các tổ tiếp tục lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2 

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ , các tổ lên kế hoạch thực hiện chuyên đề và thanh tra toàn diện theo đúng kế hoạch

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9

       4. Tuần 30   ( CM tuần 26, Từ 21   tháng  02   đến 26    tháng 02  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 24

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 1 và 2

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9

- Nộp báo cáo chuyên môn tháng 1 , làm báo cáo CM tháng.

- Tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên tham gia hội thi giáo viện giỏi cấp trường vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2011

                                                           

 

Hòa Hiệp , ngày  31  tháng 1 năm 2011

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments