KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

đăng 22:36, 4 thg 2, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  3/2010

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  02

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp chuyên môn của nhà trường. Đa số giáo viên đảm bảo giờ ngày công , không có hiện tượng nghĩ không phép.Đã khắc phục việc vào lớp trễ. Thực hiện thời gian nghỉ tết Nguyên Đán đúng quy định.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Trong tháng 2 thực hiện 02 tuần Cm , nhìn nhung các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn như soạn giảng, dự giờ và thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm. Thực hiện các bài kiêm tra 1 tiết và 15 phút đúng theo PPCT. Giáo viên coi kiểm tra nghiêm túc , đúng thời gian.

Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.Tuy nhiên còn tồn tại ở công tác dạy HĐNGLL của tháng 2 tiến hành còn chậm so với kế hoạch

B .KẾ HOẠCH THÁNG  3.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,  cập nhật kịp thời thay đổi TKB và PCCM mới , gv được phân công coi kiểm tra thực hiện đúng lịch , gvcn tăng cường công tác trực 15 phút đầu giờ. Giáo viên dạy thực hành tin, dạy HĐNGLL, TD trái buổi, phụ đạo tiếp tục quán triệt nề nếp , cũng như ý thức , tinh thần trách nhiệm trong giờ học của các em. GVCN khối 8,9 chấn chỉnh nề nếp cũng như sĩ số hs tham gia các lớp học phụ đạo.

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

       Lập nhiều thành tích trong hoạt động CM chào mừng ngày 8-3 và ngày 26-3

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt những lớp , những môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao , và những môn học có tỷ lệ điểm TB trở lên thấp so mặt bằng chung của nhà trường. chú trọng đến phần cũng cố .Trong nội dung giáo án cần chú trọng hơn nữa đến các đối tượng học sinh yếu kém, đối với các môn có chương trình lồng ghép thì phải thể hiện cụ thể nội dung dạy lồng ghép .

2.      Công tác kiểm tra, chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT  kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu . GVBM có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường. Báo cáo kết quả thanh tra về cho BGH trong phần báo cáo tổ hằng tháng.

5.        Hội giảng, chuyên đề :Góp ý xây dựng các tiết tham gia hội giảng cấp tỉnh. Tiến hành hội giảng  lần 2 công nhận giáo viên dạy giỏi trong năm ,chuyên đề :tiếp tục   tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mới công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh , các chuyên đề về nâng cao chất lượng bộ môn.Tổ chức các chuyên đề lồng ghép trong các tiết hội giảng

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị. Giáo viên cần phát huy hơn nữa việc tự làm đồ dùng dạy học.

7.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề , chú ý đến nội dung lẫn hình thức , chú ý đến lỗi chính tả, cấu trúc của đề , biểu điểm….

8.      Dạy HĐNGLL: Phân công lại GV dạy HĐNGL . Giáo viên được phân công giảng dạy HĐNGLL phải hoàn thành chủ điểm tháng ngay trong tháng. 

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém: Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và  đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 8,9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổn định lại sĩ số, nhắc nhỡ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng , GVCN các lớp có số hs tham gia học phụ đạo thấp phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia học của hs để có biện pháp.

10. Chế độ thông tin báo cáo :phải thực hiện kịp thời, báo cáo phải chính xác trung thực , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs kịp thời.

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 30 (CM tuần 27) ( Từ  01  tháng  03 đến  06  tháng 03/2010)

Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ triển khai lịch đăng kí hội giảng lần 2

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần  28

Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy tuần 28 kịp thời

Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lê kế hoạch dự giờ.

Phân công lại GVdạy HĐNGLL , GV được phân công thực hiện đúng lịch

Tiến hành dạy hướng nghiệp lớp 9 theo lịch .

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Dạy phụ đạo khối 9  bù chiều thứ 7 ( 27/02)

2. Tuần  31( CM tuần 28  (Từ  08  tháng  03  đến  13   tháng  03 /2010  )

Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  29 kịp thời.

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 3 theo lịch phân công mới.

Tổ chức hoạt động chào mừng 8-3

 

      3. Tuần  32(CM tuần 29)  ( Từ 15  tháng 03   đến  20     tháng 03/2010  )

Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ tiếp tục tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  30 kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch     

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 3 theo lịch phân công mới.

 

Các tổ nộp báo cáo tổ chuyên môn về cho văn thư để tổng hợp làm báo cáo tháng.

 

       4. Tuần 33 ( CM tuần 30)   ( Từ  22  tháng  03   đến 27   tháng 03/2010  )

Thực hiện chương trình theo TKB

Các tổ tiếp tục tiến hành dự giờ  hội giảng , xây dựng góp ý cho các tiết dạy hội giảng tiếp theo.

Thực hiện các bài kiểm tra một tiết và 15 phút theo PPCT, giáo viên coi kiểm tra theo lịch.

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 3 theo lịch phân công mới.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  31 kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

 

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch., nộp hồ sơ thanh tra cho BGH kịp thời.

Kê tăng giờ tháng 3

                                                            Hòa Hiệp , ngày  27   tháng 02 năm 2010

                                                                                    KT Hiệu trưởng

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments