KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2011

đăng 01:17, 4 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2011

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường .Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên dạy phụ đạo còn  vào lớp trễ.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : tồn tại một số đ/c nộp giáo án kiểm tra chậm, giáo án dạy HĐNG soạn chưa đúng mẫu quy định .

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .Tuy nhiên một vài giáo viên coi kiểm tra chưa thật sự nghiêm túc , vẫn còn giáo viên không nắm được lịch coi kiểm tra.

3.      Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề : Việc thực hiện chuyên đề trong tháng còn chậm

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Thực hiện tương đối kịp thời .

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : số lượng học sinh học phụ đọa ở khối 9 một số lớp vắng nhiều như 9a7,9a8,9a3 . phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8 một số lớp học sinh đã đăng ký nhưng không đi.

8.      Bồi dưỡng học sinh giỏi: đã tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi 02 môn sử và địa lý để tham gia thi cấp tỉnh.

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời.đúng tiến độ

B .KẾ HOẠCH THÁNG 3.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.       NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , khắc phục tình trạng vào lớp trễ , nắm bắt kịp thời thay đổi TKB để thực hiện nghiêm túc . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ . Giáo viên dạy phụ đạo thực hiện đúng giờ giấc ra vào lớp.

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ, giáo án dạy HD9NGLL phải soạn đúng theo yêu cầu quy định

1.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời, chính xác khách quan.  

2.      Thống kê chất lượng  điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

3.      Hội giảng: Tổ chức thi lý thuyết và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010 và 2011. tiếp tục tổ chức hội giảng các tiết còn lại.

 

4.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

5.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường.

6.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.Chuyên đề tìm biện pháp nâng nâng cao chất lượng các môn học có tỷ lệ học sinh yếu kém cao.

7.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị

8.      Thực hiện  chương trình: thực hiện đúng tiến độ nếu chậm phải có kế hoạch dạy bù kịp thời.

9.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề

10. Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng tránh tình trạng dạy chậm, dạy gộp

11. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9 chấn chỉnh sĩ số tham gia học phụ đạo của các lớp khối 9 và các khối 6,7,8

Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép,  các tổ trưởng, nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định . Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs

.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 31   ( CM  tuần 27  ,Từ  28  tháng  2  đến  05  tháng 03)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 29

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT  đúng quy định..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Đưa đội tuyển học sinh giỏi đi thi cấp tỉnh

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 3

- Tổng hợp SKKN nộp PGD , các tổ tiếp tục lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2 .

- Thực hiện dạy phụ đạo học sinh khối 9  và khối 6,7,8 chấn chỉnh nề nếp học sinh tham gia học

      -Tổ chức bốc thăm và lên kế hoạch cho các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ chức thi lý thuyết vào sáng ngày 3/3/2011

2. Tuần 32  (CM tuần 28 , Từ  07  tháng  03  đến  12   tháng  03 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB mới .

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 30

-Tiến hành dự giờ các tiết hội thi theo lịch.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cho tổ Toán, văn, Anh văn và TD –Nhạc-Họa

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 3

-Tiếp tục theo dõi và chấn chỉnh nề nếp học sinh tham gia học phụ đạo các khối 6,7,8,9

 3. Tuần 33 ( CM tuần 29 , Từ 14   tháng 03  đến  19     tháng 03  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 30

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cho tổ Toán, văn, Anh văn và TD –Nhạc-Họa

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 3, các tổ nộp báo cáo chuyên môn tháng 3

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 6,7,8,9

- Nộp báo cáo chuyên môn tháng 3 , làm báo cáo CM tháng.

 

       4. Tuần 34   ( CM tuần 30, Từ 21   tháng  03   đến 26    tháng 03  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 31

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 6,7,8, 9

        5. Tuần 35 ( CM tuần 31, Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 2/4

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 32

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 6,7,8, 9

- Dạy nâng cao khối 8

                                               

Hòa Hiệp , ngày  28  tháng 2 năm 2011

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments