KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2011

đăng 01:24, 4 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 18:03, 13 thg 4, 2011 ]

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2011

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường .Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên không nắm được lịch coi kiểm tra .

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : tồn tại một số đ/c chưa chuẩn bị bài trước khi lên lớp , giáo án dạy HĐNG soạn chưa đúng mẫu quy định .

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .Tuy nhiên việc tổng hợp chất lượng điểm các bài kiểm tra còn chậm

3.       Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề : Việc thực hiện chuyên đề trong tháng còn chậm

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : một số đ/c nộp đề kiểm tra còn chậm chưa đúng theo thời gian đã quy định .

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : số lượng học sinh học phụ đạo ở khối 9 một số lớp vắng nhiều , phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8 một số lớp học sinh đã đăng ký nhưng không đi, số học sinh khối 6,7,8 tham gia học phụ đạo chưa chuyên cần.

8.      Dạy HĐNGLL một số lớp thực hiện chủ điểm chưa đúng thời gian quy định.

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời.đúng tiến độ

B .KẾ HOẠCH THÁNG 4.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.       NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,  nắm bắt kịp thời thay đổi TKB và phân công coi kiểm tra để thực hiện nghiêm túc . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ . Giáo viên dạy phụ đạo thực hiện đúng giờ giấc ra vào lớp.GV dạy HĐNGLL thực hiện chủ điểm theo đúng kế hoạch, đúng thời gian.

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ, giáo án dạy HD9NGLL phải soạn đúng theo yêu cầu quy định. Chú ý đến nội dung kiến thức ôn tập cho học sinh, ra đề cương ôn tập.

1.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời, chính xác khách quan. Tổng hợp điểm vào sổ thống kê chất lượng kịp thời chính xác .

2.      Hội giảng: các tổ chuyên môn nếu chưa hoàn thành hội giảng tiết 4 thì có kế hoạch cho giáo viện thực hiện hội giảng và hoàn thành hội giảng trước  20/4

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường.

5.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị

7.      Thực hiện  chương trình: thực hiện đúng tiến độ nếu chậm phải có kế hoạch dạy bù kịp thời.

8.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề, chú ý thực hiện soạn đề theo ma trận đã được tập huấn.

9.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng tránh tình trạng dạy chậm, dạy gộp

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9 tiếp tục chấn chỉnh sĩ số tham gia học phụ đạo của các lớp khối 9 và các khối 6,7,8. Tổ chức dạy nâng cao môn toán 8 cho học sinh khá giỏi

Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép,  các tổ trưởng, nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định . Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs

.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 36   ( CM  tuần 32  ,Từ  04  tháng  4  đến  09  tháng 04/ 2011)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 33

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT  đúng quy định..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 4

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 9  và khối 6,7,8 chấn chỉnh nề nếp học sinh tham gia học

      - Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

      -Tổng hợp tăng giờ tháng 1,2,3

      -Các tổ phân công ra đề cương ôn tập ôn tập , phân công ra đề kiểm tra .

      - Giáo viên chủ nhiệm khối 9 kiểm tra hồ sơ học bạ và đối chiếu danh sách học sinh

2. Tuần 37  (CM tuần 33 , Từ 11   tháng  04  đến  16   tháng  04/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 34

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , thảo luận thống nhất ra đề cương ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ các môn ( trừ toán , văn , tiếng anh )dựa trên đề cương đã triển khai.

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 4

-Tiếp tục theo dõi và chấn chỉnh nề nếp học sinh tham gia học phụ đạo các khối 6,7,8,9

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 3

- Lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ học bạ khối 6,7,8

- Làm báo cáo chuyên môn tháng 4

- Triển khai đề cương ôn tập cho học sinh

 3. Tuần 38 ( CM tuần 34 , Từ 18   tháng 04  đến  23     tháng 04  / 2011)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 35

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh.

- Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh khối 6,7,8,9

       4. Tuần 39  ( CM tuần 35, Từ 25  tháng  04   đến 30    tháng 04 /2011 )

- Kiểm tra học kỳ 2 các môn trường ra đề

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.

- Thực hiện soạn giảng đúng quy định kịp thời.

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời.

Hòa Hiệp , ngày  02  tháng 4 năm 2011

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments