KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

đăng 07:25, 3 thg 5, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  5/2010

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  04

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp chuyên môn của nhà trường. Đa số giáo viên đảm bảo giờ ngày công . Tuy nhiên, trong tháng vẫn còn một số  giáo viên chủ nhiệm chưa thực hiện tốt công tác trực 15 phút đầu giờ.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Trong tháng 4 nhìn nhung các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn như soạn giảng, dự giờ và thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm. Thực hiện các bài kiêm tra 1 tiết và 15 phút đúng theo PPCT. Tuy nhiên, trong công tác chuyên môn còn một số tồn tại như:

-Việc chấm trả bài còn chậm , nhất là bài 15 phút, thống kê chất lượng các bài kiểm tra vào sổ kế hoạch giảng dạy một số gv thực hiện chưa kịp thời. Một số giáo viên coi kiểm tra chưa nghiêm dẫn đến một số lớp chất  lượng phản ánh chưa đúng lực học của học sinh. Một số giáo viên phê sổ đầu bài chưa kịp thời còn thiếu các thông tin của tiêt dạy như: tiết PPCT, nội dung bài dạy , nhận xét đánh giá tiết dạy…Trong công tác soạn giảng : một vài giáo  viên chưa đầu tư cho công tác soạn giảng dẫn đến soạn thiếu nội dung , ghi nội dung tiết dạy không đúng với tiết ppct. Trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém một vài giáo viên chưa thật sự nhiệt tình  . Một số giáo viên dạy chậm chương trình nhưng chưa có kế hoạch dạy bù kịp thời.

B .KẾ HOẠCH THÁNG  05.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,   gv được phân công coi kiểm tra thực hiện đúng lịch, gvcn tăng cường công tác trực 15 phút đầu giờ.

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Tiếp tục ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ 2, chấm trả bài kiểm tra , vào điểm , cộng điểm đánh giá xếp loại 2 mặt GD của HS

            Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

            Tiếp tục hoàn thành chế độ con điểm

Tổ trưởng tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình của tổ, báo cáo kết quả về cho BGH

BGH có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình và chế độ con điểm của GV

Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho hs khối 9

Kiểm tra , rà soát lại danh sách dự xét tốt nghiệp lớp 9

Hoàn Thành các loại báo cáo cuối năm

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 39 (CM tuần 36 ) ( Từ  03  tháng  05 đến  08  tháng 05/2010)

Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới ,  kiểm tra học kỳ 2 theo lịch

Coi kiểm tra nghiêm túc , chấm trả bài kiểm tra kịp thời, vào điểm cộng điểm chính xác , sửa sai điểm đúng quy định.

Hoàn thành chế độ con điểm đúng theo quy định

Tổ trưởng có kế hoạch kiểm tra và duyệt sổ điểm của tổ viên

Giáo viên bộ môn có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

2. Tuần  40( CM tuần 37)  (Từ  10  tháng  05  đến  15   tháng  05 /2010  )

Thực hiện giảng dạy theo TKB , kiểm tra học kỳ 2 các môn : toán , văn và tiếng anh

Chấm trả bài kiểm tra các môn phòng ra đề kịp thời , chính xác

Nhập điểm kiểm tra vào máy theo kế hoạch

Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

Kiểm tra , rà soát lại danh sách dự xét TN lớp 9

Hoàn thành các yêu cầu của sổ điểm lớn.

Tổ chuyên môn báo cáo công tác CM học kỳ 2 của tổ cho hiệu phó ( theo mẫu)

      3. Tuần  41( tuần dự phòng HK 2)  ( Từ 17  tháng 05   đến  22     tháng 05/2010  )

            Thực hiện giảng dạy theo TKB, tiếp tục chấm bài kiểm tra học kỳ 2

            Nhập điểm vào máy, vào điểm sổ điểm lớn

            Tiếp tục hoàn thành chương trình giảng dạy

            GVCN đánh giá xếp loại 2 mặt GD

           

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  29   tháng 04 năm 2010

                                                                                    KT Hiệu trưởng

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments