KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2011

đăng 07:13, 6 thg 5, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2011

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường .Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên không nắm được lịch coi kiểm tra ,một số giáo viên có tiết dạy nhưng chưa thực hiện tốt trực 15 phút đầu giờ.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Qua kiểm tra hồ sơ định kỳ vẫn còn soạn chậm , vẫn còn trường hợp không nộp hồ sơ kiểm tra .

Một số loại hồ sơ chưa đảm bảo chất lượng như sổ dự giờ một vài đ/c ghi chép tiết dự rất sơ sài. Dự giờ chưa đủ số tiết tối thiểu theo quy định Sổ hội họp các cuộc họp thi chỉ ghi tựa đề còn không hề ghi nội dung .

Thống kê điểm ở sổ kế hoạch giảng dạy chưa kịp thời

Qua kiểm tra việc thực hiện chương trinh giảng dạy của giáo viên trong tuần 33 và 34 còn nhiều tồn tại trong việc thực hiện chương trình giảng dạy .  Qua kiểm tra phát hiện các lỗi như:

-Tiết PPCT nội dung bài dạy ở lịch giảng dạy không đúng với sổ ghi đầu bài

- Nhiều tiết giáo viên có nhận xét đánh giá tiết dạy nhưng không ghi tiết PPCT , không ghi nội dung bài dạy. nhiều tiết không ghi TPPCT, noi dung hay nhan xet đánh giá tiết dạy

- Ghi thiếu tiết PPCT ( VD), ghi sai tiết PPCT

- Sổ điểm lớn điểm danh chưa kịp thời lớp 7a4 từ tháng 1 đến nay chưa điểm danh

 

B .KẾ HOẠCH THÁNG 5.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường, theo dõi lịch coi kiểm tra học kỳ , thực hiện tốt công tác coi kiểm tra

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh để kiểm tra học kỳ 2 đạt hiệu quả cao, nhất là các môn phòng ra đề.

Hoàn thành chế độ con điểm đúng tiến độ

Tiếp tục kiểm tra các môn trường ra đề và các môn Toán , văn , anh văn

Thực hiện chấm trả bài kiểm tra kịp thời , chính xác , khách quan. Đối với các môn Toán, văn , anh văn thực hiện chấm chung tại trường

Giáo viên chủ nhiệm xếp hạnh kiểm cuối năm , họp xét hạnh kiểm lớp chủ nhiệm theo lịch của nhà trường

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 rà soát lại danh sách học sinh tham gia dự xét tốt nghiệp.

Vào điểm sổ điểm lớn , học bạ, ghi kết quả học tập cuối năm vào sổ liên lạc

.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 40   ( CM  tuần 36  ,Từ  02  tháng  5  đến  07  tháng 05/ 2011)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB.Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ hai các môn còn lại

- Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chưng trình

- Thực hiện đúng , đầy đủ chế độ con điểm

- Thực hiện chấm trả bài kiểm tra học kỳ 2 kịp thời , chính xác khách quan

- Hoàn thành sổ điểm cá nhân ( điểm danh và  danh sách lớp)

- Các tổ trưởng tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình cuối năn của các thành viên trong tổ

- Nhập điểm vào máy

2. Tuần 41  (CM tuần 37 , Từ 9   tháng  05  đến  14   tháng  05/2011 )

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ hai các môn Toán , ngữ văn và tiếng anh theo lịch của phòng.

- Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chưng trình

- Thực hiện đúng , đầy đủ chế độ con điểm

- Thực hiện chấm trả bài kiểm tra học kỳ 2 kịp thời , chính xác khách quan

- Các tổ trưởng tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình cuối năn của các thành viên trong tổ

      - Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm của thành viên trong tổ quả lý.BGH sẽ tiến hành kiểm tra một số sổ điểm cá nhân

      - Kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ.

      Nhập điểm vào máy

      - Các tổ nộp báo cáo công tác chuyên môn về cho chuyên môn , tổng hợp làm báo cáo cuối năm.

3. Tuần 42  Từ 16   tháng 05  đến  21     tháng 05  / 2011)

      -Tiếp tục có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình nếu chưa hoàn thành ở tuần 36 và 37 CM

-Tiếp tục chấm trả bài kiểm tra học kỳ, vào điểm  sổ điểm lớn, học bạ phiếu liên lạc.

-Hoàn thành các loại báo cáo nộp phòng GD                                 

 

Hòa Hiệp , ngày  02  tháng 5 năm 2011

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments