KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2012

đăng 17:12, 23 thg 9, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7

         Thực hiện  ôn kiểm tra lại và kiểm tra laị nghiêm túc đúng quy định

Tổ chức xét học sinh lên lớp sau kiểm tra lại, hoàn thành vào điểm xếp loại lại cho những học sinh dự kiểm tra lại

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 8

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

-Ổn định nề nếp tổ chức lớp học  , nề nếp chuyên môn của nhà trường.

-GVCN theo dõi nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt các buổi lao động đầu năm

2.   Công tác chuyên môn:

      - Tổ chức xét kết quả kiểm tra lại , vào điểm học bạ học sinh diện kiểm tra lại.

- Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng khối 7,8,9  và tổng hợp chất lượng điểm khảo sát khối 7,8,9 nộp vê phòng.

      -Theo dõi và nắm bắt các môn học có thay đổi về PPCT

      -Tổ chức họp chuyên môn , phổ biến một số quy định trong chuyên môn.

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng,chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức của môn học theo theo quy định . Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.BGH sẽ kiểm tra đột   xuất giáo án của một số giáo viên và kế hoạch dự giờ của các đ/c tổ trưởng

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời  ,đúng quy định.Lên kế hoạch hoạt động cả năm của mỗi cá nhân

- Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa, không dùng bút đỏ để phê sổ đầu bài.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép một số nội dung ở một số môn học đã quy định.

- Hoàn thành đăng ký chất lượng bộ môn các môn học

-Lên kế hoạch hội giảng đợt I , các tổ cho tổ viên đăng ký các chỉ tiêu thi đua

-Các tổ lên kế hoạch thanh tra toàn diện , chuyên đề , thực hiện chuyên đề và làm   ĐDDH trong năm nộp về BGH .

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra một tiết và 15 phút trong năm học .

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 1 ( Từ 30 tháng  7 đến 4 tháng  8 )

-Sắp xếp TKB , lên kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm khối 6, 7,8,9 hai môn Toán và ngữ văn.Phân công ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .

 - Vào điểm học bạ, đánh giá xếp loại lại học sinh kiểm tra lại , biên chế vào lớp .

2. Tuần 2 ( (Từ 6  tháng  8  đến 11 tháng 8 )

Tiếp tục sắp xếp TKB , ra đề  kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm

Tham gia các lớp tập huấn hè theo kế hoạch của phòng GD

Học sinh tham gia lao động dọn vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới

     3. Tuần 3   ( Từ 13  tháng 8  đến  18  tháng 8  )

-Tổ chức họp chuyên môn , phổ biến lại một số  quy định trong công tác chuyên môn.

-Các tổ tổ chức họp tổ chuyên môn để kiện toàn tổ chức , nề nếp của tổ

-Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm 02 môn Toán và Ngữ văn khối 7,8,9

-Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về ANQP do phòng GD và Huyện đội tổ chức.

-Học sinh chép TKB

4. Tuần 4( chuyên môn tuần 1) ( Từ 20  tháng 8 đến 25   tháng 8  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần 2 , lên kế hoạch thực hành thí nghiệm tuần 2

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tổ trưởng nộp đăng ký CL từng môn cho CM để tổng hợp

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết

5. Tuần 5( chuyên môn tuần 2) ( Từ 27  tháng 8 đến 01   tháng 9  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM mới

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần , lên kế hoạch thực hành thí nghiệm tuần 3

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tổ trưởng nộp đăng ký CL từng môn cho CM để tổng hợp

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết

- Tổng hợp điểm khảo sát chất lượng đầu năm

 

.

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày 02 tháng 8 năm 2012

                                                                                 Phó Hiệu Trưởng

                                                                                      (Đã ký)

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

 

\

 

 

Comments