KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM HỌC 2010-2011

đăng 15:04, 9 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2010

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7 ( hiệu trưởng)

 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 8

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

-Ổn định nề nếp tổ chức lớp học  , nề nếp chuyên môn của nhà trường.

- Thực hiện đúng 45 phút trên lớp .

-GVCN tăng cường việc trực 15 phút đầu giờ .

-BGH theo dõi, giám sát giáo viên chủ nhiệm trực 15 phút đầu giờ

- Tổng phụ trách , trực quản sinh theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những học sinh vi phạm

- Giáo viên nghỉ phải có phép và phải báo trước ít nhất 1 ngày trừ trường hợp đột xuất.

- GVCN , GVBM chấn chỉnh nề nếp học sinh đặc biệt các lớp  học thực hành tin, TD trái buổi .

2.   Công tác chuyên môn:

      - Tổ chức xét kết quả kiểm tra lại , vào điểm học bạ học sinh diện kiểm tra lại.

- Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB, Phân công dạy hoạt động NGLL và tiến hành dạy vào cuối tháng 8.

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng khối 6,7,8,9  và tổng hợp chất lượng điểm khảo sát khối 6,7,8,9 nộp vê phòng.

      -Theo dõi và nắm bắt các môn học có thay đổi về PPCT

      -Tổ chức họp chuyên môn , phổ biến một số quy định trong chuyên môn.

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.BGH sẽ kiểm tra đột   xuất giáo án của một số giáo viên và kế hoạch dự giờ của các đ/c tổ trưởng

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy kịp thời  ,đúng quy định.

- Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa, không dùng bút đỏ để phê sổ đầu bài.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép một số nội dung ở một số môn học đã quy định.

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải đăng ký ở sổ dạy bù của nhà trường.

- Lên kế hoạch dạy phụ đạo học sinh yếu kém đặc biệt học sinh lớp 8, 9.

- Hoàn thành đăng ký chất lượng bộ môn các môn học

-Lên kế hoạch hội giảng đợt I 

-Các tổ lên kế hoạch thanh tra toàn diện , chuyên đề , thực hiện chuyên đề và làm   ĐDDH trong năm nộp về BGH .

- Các tổ dự kiến danh sánh ban giám khảo năm học 2010-2011  và nộp về BGH.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra một tiết và 15 phút trong năm học .

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 1 ( Từ 02 tháng  8 đến 7   tháng  8 )

-Sắp xếp TKB , lên kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm khối 7,8,9 hai môn Toán và ngữ văn.Phân công ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .Tổ chức kiểm tra khảo sát

 - Vào điểm học bạ, đánh giá xếp loại lại học sinh kiểm tra lại , biên chế vào lớp .

2. Tuần 2 ( chuyên môn tuần 1) (Từ  9  tháng  8  đến 14 tháng 8 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 1,2

-Tổ chức họp chuyên môn , phổ biến lại một số  quy định trong công tác chuyên môn.

-BGH và tổ trưởng CM  có kế hoạch dự giờ thăm lớp, đặc biệt tổ trưởng cần có kế hoạch dự giờ của tổ viên thật cụ thể.

-Phân công giảng dạy các tiết HĐNGLL

-Chấm bài khảo sát chất lượng đầu năm khối 7,8,9 .Nộp báo cáo điểm khảo sát chất lượng đầu năm  hai môn Toán, ngữ văn các khối 7,8,9, lên kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng khối 6

     3. Tuần 3 ( chuyên môn tuần 2)  ( Từ 16  tháng 8  đến   21  tháng 8  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB và PCCM 

-Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên lịch  giảng dạy tuần , lên kế hoạch thực hành thí nghiệm tuần 3

-Các tổ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 8 về cho CM trường .

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của GV toàn trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Tổ trưởng nộp đăng ký CL từng môn cho CM để tổng hợp

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết

4. Tuần 4( chuyên môn tuần 3) ( Từ 23  tháng 8 đến 28   tháng 8  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ chủ động lên kế họach dự giờ

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 4

-Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 4  .

-Thực hiện giảng dạy hoạt động GDNGLL

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

- GVCN ghi điểm khảo sát 02 môn toán văn vào sổ chủ nhiệm lớp.

-Kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo án của giáo viên.

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày 02 tháng 8 năm 2010

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments