KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2011

đăng 06:47, 5 thg 9, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9  /2011

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

1.      Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả , một số giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình với lớp , theo dõi sát lớp chủ nhiệm.

2.      Công tác chuyên môn:

- Hoàn thành kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, chấm điểm khảo sát , thống kê điểm nhìn chung kịp thời . Tuy nhiên chất lượng bài khảo sát đầu năm còn  thấp , có một số lớp tỷ lệ điểm trên TB quá thấp, có lớp không có hs nào điểm trên TB ( lớp 7a14 môn ngữ văn)

-Hoàn thành đăng ký chất lượng các môn học đầu năm kịp thời

-Tổ chức giảng dạy theo TKB , nhìn chung đa số giáo viên thực hiện tốt nề nếp chuyên môn và đã lên kế hoạch chuyên môn tháng , tuần đầy đủ

Tồn tại: đầu năm đội ngũ giáo viên chưa ổn định do đó TKB thay đổi nhiều lần dẫn đến ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm một vài tuần đầu năm học.

 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 9

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc  .

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  khi có  thay đổi phải thực hiện tốt công tác ban giao về hồ sơ sổ sách cũng như nội dung chương trình giảng dạy tại thời điểm bàn giao và phải có biên bản .

2.      Công tác chuyên môn:

-         Lên kế hoạch triển khai đầy đủ các chuyên đề đã được tập huấn ở cuối tháng 7 và trong tháng 8 đến từng thành viên trong nhà trường.

-         Tiếp tục hoàn thiện thêm một số quy định trong công tác chuyên môn.

-         Lập kế hoạch và định hướng một số chỉ tiêu lớn trong công tác chuyên môn.

-         Tổng hợp điểm bài khảo sát chất lượng đầu năm, tổng hợp đăng ký chất lượng bộ môn các môn học để làm căn cứ trong việc lập kế hoạch.

-         Tổng hợp các chỉ tiêu đăng ký thi đua của các tổ

-         Duyệt kế hoạch chuyên môn của các tổ

-         Triển khai kế hoạch hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, kế hoạch viết SKKN và làm đồ dùng dạy học trong năm. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như phụ đạo học sinh yếu kém.

-         Lên kế hoạch kiểm tra 15 phút và một tiết trở lên cho năm học 2011-2012 theo hướng điều chỉnh của PPCT.

-         Một số cộng việc cụ thể:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp , nội dung dạy lồng ghép

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu .

3.      Dự giờ : các tổ lên kế hoạch   dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ .

4.      Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành cho giáo viên đăng ký số lượng thành viên trong tổ tham gia hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

5.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó , mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng 9. Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Động viên toàn bộ học sinh lớp 9 tham gia học phụ đạo do nhà trường tổ chức từ ngày 26 tháng 9 trở đi.

Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém lớp 6,7,8

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: cho học sinh đăng ký môn bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, kỹ năng thực hành và giải toán trên máy tính casio.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 05 ( chuyên môn tuần 03 )  ( Từ 29 tháng  8 đến 03    tháng  9/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB mới

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 4, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiến hành cho gv đăng ký   hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

2. Tuần 06 ( chuyên môn tuần 04) (Từ  5  tháng  9  đến 10 tháng 9/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 5, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiến hành tổ chức các tiết   hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

            -Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

         3. Tuần 07 ( chuyên môn tuần 05 )  ( Từ 12  tháng  9  đến   17  tháng  9/2011  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 6, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Chuyên môn lập danh sách học sinh khối 9 tham gia học phụ đạo. Lên lịch học phụ đạo triển khai đến từng học sinh.

- Triển khai kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ

4. Tuần 08 ( chuyên môn tuần 06 ) ( Từ 19  tháng 9 đến  24   tháng 9/2011  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng và hội thi

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 7

-Lập danh sách học sinh tham gia ôn thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính và kỹ năng thực hành

5. Tuần 09 ( chuyên môn tuần 07 ) ( Từ 26  tháng 9  đến  01   tháng 10/2011  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi trường

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 8

-Tổ chức dạy ôn tập cho học sinh lớp 9 và học sinh tham gia thi học sinh giỏi casio

                                                                        Hòa Hiệp , ngày  01  tháng 9 năm 2011

                                                                                       Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments