KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2013

đăng 01:29, 6 thg 9, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 /2013

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8

         Nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, thực hiện các kế hoạch của công tác chuyên môn đúng tiến độ đã đề ra. Đa số chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp chưa năm kỹ các lịch hoạt động như phân công dạy thay, phân công lao động...

          Đã triển khai tập huấn các chuyên đề về đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, các tổ đã hoàn thành chấm bài khảo sát, tổng hợp chất lượng khảo sát 02 môn Toán và Ngữ văn của các khối 7,8,9. Các tổ đã thực hiện việc đăng ký các chỉ tiêu thi đua của tổ, hoàn thành kế hoạch sử dụng ĐDDH, kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết, đang tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 9

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp tổ chức lớp học, nề nếp chuyên môn của nhà trường.

-GVCN tăng cường  theo dõi nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt các buổi lao động đầu năm, các buổi trực tuần, trực 15 phút đầu giờ. Tăng cường trực 15 đầu giờ ở các lớp yếu. Nhắc nhỡ học sinh tiếp tục thực hiện tốt khâu đồng phục, đặc biệt chấn chỉnh tác phong (khi vừa ra khỏi trường học sinh đã bỏ áo ra ngoài).

2.   Công tác chuyên môn:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác soạn giảng, tích cực sử dụng trang thiết bị ĐDDH và thực hiện giảng dạy tốt các tiết THTN trên lớp hoặc trên phòng thực hành.

-Tổ trưởng chuyên môn hoàn thành kế hoạch chuyên môn của tổ để nhà trường phê duyệt vào 17 tháng 9, các tổ hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2013-2014.

-Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 02 môn Toán và Ngữ văn của khối 6 theo lịch PGD.

-Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn các chuyên đề do PGD tổ chức trong tháng 9 như chuyên đề bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

-Triển khai cho học sinh tham gia thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet. Ra quyết định thành lập hội đồng thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet.

-Triển khai và tổ chức dạy ôn tập cho học sinh khối 9, các lớp nâng cao A5 và tổ chức phụ đạo học sinh các lớp yếu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức 03 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng anh cho học sinh khối 6,7,8 còn lại bắt đầu từ 16 tháng 9.

-Triển khai kế hoạch hội giảng và hội thi GVDG cấp trường, cấp huyện để chuẩn bị nhân sự tham gia cấp Tỉnh.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút theo đúng PPCT.

-Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình do nghỉ lễ, nghỉ khai giảng...

-Tổ chức dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 9 cho học sinh các khối lớp theo đúng chủ điểm của tháng, lồng ghép việc giáo dục về tháng an toàn giao thông.

- Thực hiện báo cáo tháng của tổ chuyên môn đúng quy định.

-Tổ chức tốt buổi họp phụ huynh học sinh vào ngày 08 tháng 9

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 6 ( chuyên môn tuần 3) ( Từ 02  tháng 9 đến 07  tháng 9  )

- Thực hiện nghỉ lể 2/9 đúng quy định.

- Chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới

- Các lớp chuẩn bị tốt nội dung họp phụ huynh học sinh vào ngày 08 tháng 9

-Các tổ tiếp tục thảo luận thống nhất các chỉ tiêu đăng ký thi đua của tổ.

-Thảo luận góp ý ma trận đề môn Tiếng anh và Toán và ra đề tham khảo theo ma trận để chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn.

-Lên kế hoạch giảng dạy và kế hoạch mượn ĐDDH tuần 4.

-Phân công coi kiểm tra khảo sát khối 6 hai môn Toán và Ngữ văn.

2. Tuần 7 ( chuyên môn tuần 4) (Từ 09  tháng  9  đến 14 tháng 9 )

-Giáo viên Toán tham gia tập huấn ma trận đề và bàn giải pháp nâng cao chất lượng đối với bộ môn Toán theo kế hoạch PGD.

-Tổ chức kiểm tra khảo sát 02 môn Toán và Ngữ văn theo lịch PGD.

-Lập danh sách học sinh học ôn khối 9, phụ đạo học sinh các khối lớp còn lại.

-Lên kế hoạch dạy ôn và dạy phụ đạo, triển khai kế hoạch thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet.

 

 3. Tuần 8 ( chuyên môn tuần 5)   ( Từ 16  tháng 9  đến  21  tháng 9  )

-Tổ chức dạy phụ đạo khối 6,7,8 và dạy ôn khối 9 và các lớp nâng cao.

-Triển khai kế hoạch hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Giáo viên Tiếng anh tham gia tập huấn ma trận đề kiểm tra và bàn tìm giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng anh.

4. Tuần 9 ( chuyên môn tuần 6) ( Từ 23  tháng 9 đến 28   tháng 9  )

-Tiếp tục tổ chức dạy phụ đạo, dạy ôn cho học sinh các khối lớp theo lịch.

-Giáo viên Ngữ văn tham gia tập huấn ma trận đề kiểm tra và bàn giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn theo kế hoạch PGD.

-Thực hiện các tiết hội giảng, hội thi theo kế hoạch.

-Tổ chức cho học sinh khối 8 học nghề tin học.

-Tổ chức bồi dưỡng giải Toán trên máy tính Casio cho học sinh khối 8,9.

 

 

                                                         Hòa Hiệp , ngày 02 tháng 9 năm 2013

                                                                     Phó Hiệu Trưởng

                                                                          (Đã ký)

 

 

                                                              Nguyễn Văn Sinh

Comments