KẾ HOẠCH CHUYÊN THÁNG 12/2011

đăng 19:47, 5 thg 12, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 16:40, 30 thg 1, 2012 ]

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12  /2011

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11

1.      Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định , nề nếp dạy và học tiến hành đồng bộ theo quy định, các lớp phụ đạo lớp 9 và khối 6 duy trì sĩ số tương đối tốt, riêng nề nếp phụ đạo của học sinh khối 7,8 còn vắng nhiều ở 2 tiết cuối.Học sinh học nghề tin thực hiện nề nếp tương đối nghiêm túc, lớp tin 5 học sinh còn vắng nhiều.

2.      Công tác chuyên môn:

Thực hiện tốt công tác soạn giảng , việc chuản bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

Công tác dự giờ : các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch

Hội thi: thực hiện các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo kế hoạch.

Công tác thanh tra kiểm tra : mới chú trọng đến việc kiểm tra hồ sơ giáo án , việc thanh tra toàn diện thanh tra chuyên đề thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi: đã tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi kỹ năng thực hành và đang tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: việc thực hiện dạy phụ đạo ở khối 6 và 9 học sinh thực hiện tương đối tốt, đảm bảo sĩ số , riêng khối 7,8 thực hiện chưa nghiêm túc học sinh còn vắng nhiều nhất là các tiết 3,4 .

Dạy hoạt động ngoài giờ: thực hiện chủ đề tháng 11 kịp thời theo quy định.

Lê kế hoạch mượn trả , sử dụng ĐDDH: nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy , tuy nhiên một số giáo viên mượn tra chưa đúng kế hoạch , chưa đúng quy định.

Ra đề kiểm tra:thực hiện đúng quy định

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 12

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 6,7,8, 9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .Nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học phụ đạo học nghề tin lớp 8.

.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới. Chú trọng đến nội dung kiến thức ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.

2.      Tiếp tục có kế hoạch ôm tập , triểm khai đề cương ôn tập đến từng lớp đến từng học sinh ít nhất trước ngày kiểm tra là 2 tuần.

3.      Tổ chức coi chấm kiểm tra đúng quy định.

4.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT một tiết, kiểm tra học kỳ I kịp thời chính xác , khách quan.

5.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

6.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

7.      Hội giảng ,hội thi , chuyên đề :các tổ tiến hành  dạy các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết bốc thăm theo thời gian ,đúng quy định sắp xếp ban giám khảo đi dự đầy đủ , đảm bảo số lượng giám khảo tối thiểu theo quy định .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

8.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

9.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

10. Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

11. Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

12. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 6,7,8,9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ , chấn chỉnh kịp thời những lớp có số học sinh vắng nhiều .

13. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi  văn hóa theo kế hoạch.

14. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

15. Dạy nghề : Theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề tin 8.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 18 ( chuyên môn tuần 17 )  ( Từ 5 tháng  12 đến 10    tháng  12/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập , hướng dẫn học sinh ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I

-Kiểm tra học kỳ I 02 môn GDCD và Vật lý theo kế hoạch

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 18, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì tốt các lớp dạy ôn lớp 9,dạy phụ đạo yếu kém khối 6,7,8 và học nghề tin 8 .

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

2. Tuần 19 ( chuyên môn tuần 18) (Từ 12  tháng  12  đến 17 tháng 12/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập , hướng dẫn học sinh ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I

-Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo lịch

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

-Dạy bù các tiết phụ đạo do nghỉ

-Nhập điểm vào máy

-Các tổ kiểm tra việc thực hiện chương trình và ký duyệt sổ điểm cá nhân.

       3. Tuần 20 ( chuyên môn tuần 19 )  ( Từ 19  tháng  12  đến   24  tháng  12/2011  )

-Thực hiện kiểm tra học kỳ theo lịch.

-Chấm bài kiểm tra học kỳ, nhập điểm vào máy.

- Các tổ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chương trình và ký duyệt sổ điểm

- Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB cho học kỳ II

-Chấm bài kiểm tra học kỳ.

-Hoàn thành các loại báo cáo

4. Tuần 21 ( chuyên môn tuần 20  ) ( Từ 26  tháng 12 đến  31   tháng 12/2011  )

-Thực hiện TKB mới học kỳ II

-Tiếp tục hoàn thành nhập điểm, đánh giá xếp loại 2 mặt GD

                                                 

Hòa Hiệp , ngày  2  tháng 12 năm 2011

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments