Chuyên Môn‎ > ‎

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO LỚP 9 HỌC KY I NH 2011-2012

đăng 21:11 19 thg 9, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 23:47 19 thg 9, 2011 ]
Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc
Trường THCS Hòa Hiệp

LỊCH DẠY PHỤ ĐẠO KHỐI 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

( Thực hiện từ ngày  26  tháng 9 năm 2011)

THỨ NGÀY 

9a1( P 9)

9a6 ( P 10)

9a9 ( P11)

9a10 ( P13)

9a11( P14)

 

Thứ 2

Toán- Long

Toán-Hưng

AV-Sinh

Toán-Sang

AV-Bình

 

Toán- Long

Toán-Hưng

AV-Sinh

Toán-Sang

AV-Bình

 

Văn -Nga

AV-Tiến

Toán -Lịch

AV-Bình

Toán-Sang

 

Văn -Nga

AV-Tiến

Toán -Lịch

AV-Bình

Toán-Sang

 
             

Thứ 3

Nghỉ kiểm tra trái buổi, học bồi dưỡng HS giỏi 

 

 

 

 

9a2( P 9)

9a3 (P10)

9a4 (P11)

9a5 (P13)

9a8 ( P14)

9a10 ( P15)

Thứ 4

Toán-Hưng

Toán -Lịch

Văn -Nga

Văn -Nhung

Văn -Phi

Toán-Sang

Toán-Hưng

Toán -Lịch

Văn -Nga

Văn -Nhung

Văn -Phi

Toán-Sang

Văn -Nhung

AV- Hương

Toán -Lịch

Toán-Hưng

Toán - Hùng

Văn- Thơ

Văn -Nhung

AV- Hương

Toán -Lịch

Toán-Hưng

Toán - Hùng

Văn- Thơ

 

9a4 ( P 9 )

9a6 ( P 10)

9a7 ( P11)

9a8 (P13)

9a9 (P14)

9a11(P15)

Thứ 5

AV-Sinh

Toán-Hưng

Văn- Thơ

Toán - Hùng

Toán -Lịch

Toán-Sang

AV-Sinh

Toán-Hưng

Văn- Thơ

Toán - Hùng

Toán -Lịch

Toán-Sang

Toán -Lịch

Văn -Nhung

Toán-Hùng

AV-Sinh

Văn -Phi

Văn- Thơ

Toán -Lịch

Văn -Nhung

Toán-Hùng

AV-Sinh

Văn -Phi

Văn- Thơ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Nghỉ kiểm tra trái buổi, học bồi dưỡng HS giỏi 

 

 

 

Thứ7

9a1 (P9)

9a2( P10)

9a3 (P11)

9a5 (P13)

9a7 (P14)

 

Toán- Long

AV- Hương

Văn -Nga

Toán-Hưng

AV-Bình

 

Toán- Long

AV- Hương

Văn -Nga

Toán-Hưng

AV-Bình

 

AV- Hương

Toán-Hưng

Toán -Lịch

AV-Tiến

Toán-Hùng

 

AV- Hương

Toán-Hưng

Toán -Lịch

AV-Tiến

Toán-Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 28  tháng 8  năm 2011

 

KT hiệu trưởng

 

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh

Comments