Chuyên Môn‎ > ‎

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010

đăng 00:55 3 thg 5, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

PHÒNG GD & ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II  CÁC MÔN TRƯỜNG RA ĐỀ

TUẦN 36 CM

 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

Ngày 03/05/2010

                        Chào cờ

Kiểm tra : Sinh 6, 9 tiết thứ 2 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

Kiểm tra : Sinh 7,8 tiết 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

Thứ 3

Ngày 04/05/2010

Kiểm tra : Vật lý 6,9 tiết thứ 1 TKB

Kiểm tra : Địa 6,9 tiết thứ 2 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

Kiểm tra : Vật lý 7,8 tiết thứ 1 TKB

Kiểm tra : Địa 7,8 tiết thứ 2 TKB

Đôn  tiết 2 xuống 3,3 xuống 4, 4 xuống 5

 

Thứ 4

Ngày 05/05/2010

Kiểm tra : Sử 6, 9 tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

Kiểm tra : Sử 7, 8 tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

Thứ 5

Ngày 06/05/2010

Tiết 1,2 học bình thường

Kiểm tra : Tin 6,9  tiết thứ 3 TKB

 

 

Kiểm tra : GDCD 7,8  tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

Thứ 6

Ngày 07/05/2010

Kiểm tra : Công nghệ  6 ,9  tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

Kiểm tra : Công nghệ  7, Hóa 8  tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

Thứ 7

Ngày 08/05/2010

Kiểm tra : GDCD  6 ,9  tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

Kiểm tra : Tin  7 , Công nghệ 8  tiết thứ 1 TKB

Các tiết còn lại học bình thường

 

 

Hòa Hiệp, ngày 16 tháng 04 năm 2010

KT Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 

Nguyễn Văn Sinh

PHÒNG GD & ĐT XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II  CÁC MÔN TOÁN , VĂN , TIẾNG ANH

TUẦN 37 CM

 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 10/05/2010

Chào cờ

Kiểm tra : Hóa 9 tiết 2

Các tiết còn lại học bình thường

Học  bình thường

 

Thứ 3

Ngày 11/05/2010

Học bình thường theo TKB

Học bình thường theo TKB

 

 

Thứ 4

Ngày 12/05/2010

Kiểm tra : Ngữ văn 9, Tiếng anh 9

Khối 6 nghỉ

Kiểm tra: Toán 9

Khối :7,8  nghỉ

Thời gian làm bài của Toán và Ngữ văn 90 phút, Anh văn 45 phút

Thứ 5

Ngày  13 /05/2010

Kiểm tra : Ngữ văn 8, Tiếng anh 8

Khối 6 ,9  nghỉ

Kiểm tra: Toán 8

Khối : 7 nghỉ

 

Thứ 6

Ngày 14 /05/2010

Kiểm tra : Ngữ văn 7, Tiếng anh 7

Khối 6 , 9  nghỉ

Kiểm tra: Toán 7

Khối : 8 nghỉ

 

Thứ 7

Ngày 15 /05/2010

Kiểm tra : Ngữ văn 6, Tiếng anh 6

Khối 9 nghỉ

Kiểm tra: Toán 6

Khối :7,8 nghỉ

 

 

          Hòa Hiệp, ngày 16 tháng 04 năm 2010

KT Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

                                                                                                                  

Comments