Chuyên Môn‎ > ‎

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

đăng 15:46 28 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 15:59 28 thg 4, 2011 ]
Phòng GD & ĐT Xuyên mộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Hòa Hiệp                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011

TUẦN 35 CM ( Từ 25/4 đến 30/4/2011)

 

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

Hai
Ngày 25/4/2011

Học bình thường theo TKB

Học bình thường theo TKB

 

Ba
Ngày 26/4/2011

Kiểm tra HK 2: Lý  6,9 tiết 2
Học bình thường theo TKB tiêt 1,2,3..
Kiểm tra một tiết Toán 6 tiết 5

Kiểm tra HK 2: Lý 7,8 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4 

 


Ngày 27/4/2011

Kiểm tra HK2:Sinh 6,9 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4

Kiểm tra HK2: Sinh 7,8 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4

 

Năm
Ngày 28/4/2011

Tiết 1 CB trường dạy nghề nói chuyện HN với hs K 9
Học bình thường theo TKB tiết 2,3

Kiểm tra Toán 7,8 tiết 1
Học bình thường theo TKB đến tiết 5

 

Sáu
Ngày 29/4/2011

Kiểm tra HK2: GDCD 6,9 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4

Kiểm tra HK2: GDCD 7,8 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4

 

Bảy
Ngày 30/4/2011

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

 

 

 

 

 

TUẦN 36 CM ( Từ 02/5 đến 07/5/2011)

 

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

Hai
Ngày 02/5/2011

Học Bình thường theo TKB

Học Bình thường theo TKB

 

Ba
Ngày 03/5/2011

Kiểm tra HK 2: CN  6,9 tiết 1
Kiểm tra HK 2: Sử  6, 9 tiết 2
Học TKB tiết ,3,4( K 6), 3,4,5(K 9)

Kiểm tra HK 2: CN  7, 8 tiết 1
Kiểm tra HK 2: Sử  7, 8 tiết 2
Học TKB tiết 3,4,5

 


Ngày 04/5/2011

Học bình thường theo TKB

Học bình thường theo TKB

 

Năm
Ngày 05/5/2011

Học Bình thường theo TKB
HỌP CM

Kiểm tra HK 2: Địa  7,8 tiết 1
Học TKB tiết 1,2,3,4

 

Sáu
Ngày 06/5/2011

Kiểm tra HK 2: Địa 6, Hóa 9 tiết 1
Học TKB tiết 2,3,4,5

Kiểm tra HK 2:Hóa 8,Tin 7 tiết 1
Học TKB tiết 2,3,4,5

 

Bảy
Ngày 07/5/2011

Kiểm tra HK 2: Tin 6,9  tiết 4
Học TKB tiết 1,2,3, 5

Học bình thường theo TKB

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 14 tháng 4 năm 2100

 

 

 

KT hiệu trưởng

 

 

 

Phó hiệu trưởng

 

 

 

( Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments