Chuyên Môn‎ > ‎

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

đăng 01:20 9 thg 4, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 01:58 9 thg 4, 2012 ]
Phòng GD & ĐT Xuyên mộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Hòa Hiệp                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
TUẦN 35 CM ( Từ 23/ 04 đến 28/ 04/2012)
THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Hai
Ngày 23/04/2012
Học bình thường theo TKB Học bình thường theo TKB
Ba
Ngày 24/04/2012
Kiểm tra HK 2 GDCD 6,9
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra HK 2 GDCD 7 ,8
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Ngày 25/04/2012
Kiểm tra HK 2 C.Nghệ 6,9
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra HK 2 C.Nghệ 7 ,8
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Năm
Ngày 26/04/2012
Kiểm tra HK 2 Lý, Sử 6,9
Tiết 3 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra HK 2 Lý 7,8
Tiết 3 học TKB từ tiết 1 trở đi
Sáu
Ngày 27/04/2012
Kiểm tra HK 2 Địa 9, KT Toán 6
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra HK 2 Địa  7,8
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Bảy
Ngày 28/04/2012
Kiểm tra HK 2 Tin 9 Tiết 1
Học bình thường theo TKB từ tiết 2
Học bình thường theo TKB
TUẦN 36 CM ( Từ 30/04 đến 5/05/2012)
THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Hai
Ngày 30/04/2012
Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 30/4
Ba
Ngày 01/05/2012
Nghỉ lễ 1/5 Nghỉ lễ 1/5
Ngày 02/05/2012
Kiểm tra HK 2 Sinh 6,9
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra HK 2 Sinh  7,8
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Năm
Ngày 03/05/2012
Kiểm tra HK 2 Văn 9(tiết 1,2)
Kiểm tra HK 2 Tin 6 , Địa  6
Tiết 3 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra Tin  7, Hóa 8  Tiết 1
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Sáu
Ngày 04/05/2012
Kiểm tra HK 2 Toán 9(tiết 1,2)
Tiết 3 học TKB từ tiết 1 trở đi
Kiểm tra Sử  7,8  Tiết 1
Tiết 2 học TKB từ tiết 1 trở đi
Bảy
Ngày 06/05/2012
Kiểm tra HK 2 AV 9(tiết 1).Hóa 9(tiết 2)
Tiết 3 học TKB từ tiết 1 trở đi
Học bình thường theo TKB
TUẦN 37 CM ( Từ 07/ 05 đến 12/05/2012)
THỨ, NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Hai
Ngày 07/05/2012
Học bình thường theo TKB Học bình thường theo TKB
Ba
Ngày 08/05/2012
Khối 8: Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng anh Khối 8 :Kiểm tra Toán

Ngày 09/05/2012
Khối 7: Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng anh Khối 7: Kiểm tra Toán
Năm
Ngày 10/05/2012
Khối 6 :Kiểm tra Ngữ văn, Tiếng anh Khối 6 :Kiểm tra Toán
Sáu
Ngày 11/05/2012
Học bình thường theo TKB Học bình thường theo TKB
Bảy
Ngày 12/05/2012
Học bình thường theo TKB Học bình thường theo TKB
Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 05 năm 2012
KT hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng
Nguyễn Văn Sinh
Comments