Chuyên Môn‎ > ‎

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

đăng 05:15 24 thg 11, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
Ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2015-2016. Các môn không có ma trận thực hiện theo phụ lục công văn số:1576 ngày 19/11/2015 của Sở GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÌNH BRVT.
ċ
Ma tran KT HK I.rar
(508k)
Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh,
05:15 24 thg 11, 2015
Comments