Chương Trình tiếng Anh năm 2019 - 2020

đăng 22:52 18 thg 8, 2019 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến

Mời quý thầy cô nghiên cứu họp thống nhất và thực hiện 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC VNEN( TẠM THỜI)

đăng 19:49 24 thg 8, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


PPCT MÔN ANH VĂN AP DỤNG TỪ NGÀY 14 THÁNG 10

đăng 02:33 12 thg 10, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 17:20 20 thg 9, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


Phân phối chương trình năm học 2012-2013

đăng 18:32 17 thg 8, 2012 bởi Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 19:16 17 thg 8, 2012 ]

1. Phân phối chương trình môn Tin Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

2. Phân phối chương trình môn Âm Nhạc (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

3. Phân phối chương trình môn Anh Văn (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

4. Phân phối chương trình môn Công Nghệ - Công Nghiệp (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

5. Phân phối chương trình môn Địa Lý (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

6. Phân phối chương trình môn GDCD (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

7. Phân phối chương trình môn Lịch Sử (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

8. Phân phối chương trình môn Toán (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

9.  Phân phối chương trình môn Ngữ Văn (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

10. Phân phối chương trình môn Sinh Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

11. Phân phối chương trình môn Thể Dục (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

12. Phân phối chương trình môn Vật Lý (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

13. Phân phối chương trình môn Công Nghệ - Nông Nghiệp (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

14. Phân phối chương trình môn Hóa Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

15. Phân phối chương trình môn Mỹ Thuật (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

Đây là PPCT chính thức áp dụng cho năm học 2012-2013. Quý thầy cô nào không tải về được xin vui lòng phản hồi về email: admin@thcshoahiep.edu.vn để chúng tôi kịp thời hỗ trợ.

1-5 of 5