Phân phối chương trình năm học 2012-2013

đăng 18:32, 17 thg 8, 2012 bởi Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 19:16, 17 thg 8, 2012 ]
1. Phân phối chương trình môn Tin Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

2. Phân phối chương trình môn Âm Nhạc (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

3. Phân phối chương trình môn Anh Văn (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

4. Phân phối chương trình môn Công Nghệ - Công Nghiệp (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

5. Phân phối chương trình môn Địa Lý (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

6. Phân phối chương trình môn GDCD (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

7. Phân phối chương trình môn Lịch Sử (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

8. Phân phối chương trình môn Toán (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

9.  Phân phối chương trình môn Ngữ Văn (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

10. Phân phối chương trình môn Sinh Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

11. Phân phối chương trình môn Thể Dục (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

12. Phân phối chương trình môn Vật Lý (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

13. Phân phối chương trình môn Công Nghệ - Nông Nghiệp (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

14. Phân phối chương trình môn Hóa Học (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

15. Phân phối chương trình môn Mỹ Thuật (XEM)  -  (TẢI VỀ)     

Đây là PPCT chính thức áp dụng cho năm học 2012-2013. Quý thầy cô nào không tải về được xin vui lòng phản hồi về email: admin@thcshoahiep.edu.vn để chúng tôi kịp thời hỗ trợ.
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
ĉ
Hoàng Ngọc Duy,
18:32, 17 thg 8, 2012
Comments