Công Đoàn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12/2010

đăng 06:28 20 thg 12, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

CĐCS CĐGD HUYỆN XUYÊN MÔC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ****&****

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12/2010

     I/ Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn tháng 11/2010

     1/ Ưu điểm :

-         Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh… làm tốt một số công việc sau :

·        Tập thể công đoàn viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ của nhà trường. yên tâm, khắc phục khó khăn để bám lớp, bám học sinh, tìm mọi cách để từng bước nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng giáo dục cũng như sự quan tâm đến học sinh

·        Công đoàn viên ở các tổ đã tích cực tham gia hội thi thể thao, hội giang chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở trường, ở phòng GD tổ chức

·        Các tổ, BCHCĐ đã kịp thời tham hỏi công đoàn viên đau ốm, sinh đẻ, tang hiếu kịp thời

·        Hoàn thành các loại quỹ ủng hộ như : Học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, Tình nghĩa tình thương,  Đền ơn đáp nghĩa, Vì trẻ thơ, Tương trợ, đồng bào miền Trung bị lũ lụt

2/ Tồn tại :

* Một số công đoàn viên sinh đẻ , đau ốm, các tổ, BCH chưa thăm hỏi kịp thời vì thời gian, điều kiên không cho phép

II/ Kế hoạch tháng 12/ 2010

         1/ Thi đua tôn giáo:

     -    Chủ đề: Thi đua Dạy tốt – Học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐNDVN và ngày

         Quốc phòng toàn dân . Ngày Dân số Việt Nam 26/12...   

-         Tiếp tục quán triệt tư tưởng tốt để hưởng ứng các cuộc vận động

-         Phối hợp với chính quyền tổ chức ôn tập, ra đề kiểm tra chất lượng học kì I, nộp các loaị báo cáo đúng thời gian quy định

-         Thi đua xây lựơng phong trào lớp tập trung cho việc nâng cao chất lượng văn hoá, chuẩn bị kết thúc thắng lợi học kì I

 2/ Đời sống chính sách:

     -   Tiếp tục vận động đội ngũ xây dựng cuộc sống văn minh, gia đình văn hóa

-         Duy trì nghị quyết thăm hỏi, nghị quyết tham quan và việc thu phúc lợi xe đạp, căn tin tháng

      12 / 2010

-         Nhắc nhở, đôn đốc tài vụ chi trả kịp thời chế độ cho CĐV

-         Động viên thăm hỏi kịp thời giáo viên đau ốm, thai sản rũi ro

3/ Nữ công :

-  Tiếp tục vân động đội ngũ thực hiện nghiêm túc tác phong theo quy định, đeo thẻ công chức khi đến trường

-  Duy trì  quỹ hoạt động của Ban nữ công giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế gia đình được nhận tiền trước

4/ Ủy ban kiểm tra:

-         Tiếp tục lập kế hoạch kiểm tra định kỳ quý 4 / 2010 – 2011, kiểm tra taì chính công đoàn

-         Vận động đội ngũ CB-GV-NV trong trường đoàn kết nội bộ

5/ Thanh tra nhân dân :

-  Lên kế hoạch hoạt động của Ban TTND

- Phối hợp với nhà trường giám sát việc thu chi ngân sách năm 2010

 

                                                                          Hòa Hiệp, ngày 05 / 12 /2010

                                                                                         Chủ tịch

 

                                                                                         Đoàn Thị Bích Thảo

Comments