Công Đoàn‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2010

đăng 02:02 24 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

CĐGD HUYỆN XUYÊN MÔC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  ****&****

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2010

I/ KẾ HOẠCH CHUNG :

      -    Phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh, hoàn thành biên chế lớp học

-         Chuẩn bị tốt CSVC cho phục vụ năm học mới

-         Đôn đốc chuyên môn phân công đôi ngũ, lập thời khóa biểu kịp thời. Củng cố đội ngũ, xây dựng nề nếp quy chế chuyên môn, hoàn thành ĐHCĐ

II/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

1/ Thi đua tôn giáo:

-         Vận động đội ngũ thực hiện nghiêm túc nề nếp , quy chế chuyên môn

-         Tham gia xây dựng quy chế chuyên môn, nội quy nhà trường

-         Triển khai lại quy chế dân chủ, Điều lệ công đoàn

-         Vận đông đội ngũ tham gia học lớp bồi dưởng chính trị hè

-         Xây dựng quy chế phối hợp, quy chế hoạt động của BCHCĐ

-         Triển khai quy định về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành GD

2/ Đời sống chính sách:

-         Vận động đội ngũ xây dựng cuộc sống văn minh, gia đình văn hóa

-         Xây dựng biểu điểm thi đua, nghị quyết thăn hỏi, đề ra nghị quyết về việc thu phúc lợi xe đạp, căng tin

-         Động viên 2 công đoàn viên tham gia hội thi đơn ca tiếng hát CNVC do CĐ ngành tổ chức

-         Nhắc nhở, đôn đốc tài vụ chi trả kịp thời chế độ cho CĐV

-         Động viên thăm hỏi kịp thời giáo viên đau ốm, thai sản rũi ro

3/ Nữ công :

-         Vân động đội ngũ thực hiện nghiêm túc tác phong theo quy định, đeo thẻ công chức khi đến trường

-         Vận đông đội ngũ đăng ký sinh đẻ có kế hoạch, quan tâm đến CĐV có con mọn, già yếu

4/ Ủy ban kiểm tra:

-         Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ quý 3/ 2010 – 2011

-         Phối hợp với nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm

5/ Từ thiện :

-         Vận động đội ngũ ủng hộ ngày lương vì trẻ thơ

III/ Kết quả :

-         Đã triển khai biểu điểm thi đua, Điều lệ công đoàn

-         Hai công đoàn viên dự thi tiếng hát CNVC lần II/2010 do CĐ ngành tổ chức

-         Thống nhất việc thu tiền xe đạp 8000đ/xe, căng tin

                                                                                               Hòa Hiệp, ngày 24/08/2010

                                                                                                             Chủ tịch

 

 

 

                                                                                                    Đoàn Thị Bích Thảo

 

 

Comments