Công Đoàn‎ > ‎

PHƯƠNG HƯƠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 20:15 23 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

CĐGD HUYỆN XUYÊN MỘC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010 – 2011

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà Trường,  Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2010 - 2012, Phương hướng công tác năm 2010 của LĐLĐ Huyện Xuyên Mộc và các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn đề ra phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2010– 2011 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. CBVC đoàn viên Công đoàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo phương hướng kế hoạch của Nhà Trường, quyết tâm đưa Trường ngày càng phát triển, xứng đáng là Trường Đạt Chuẩn Quốc Gia 

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức về mối liện hệ đoàn kết nhất trí giữa các thành viên trong nhà trường xây dựng trường thành một khối thống nhất ý chí và hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBVC nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học coi trọng chất lượng và xem đó là mục tiêu hàng đầu. Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trường trong giai đoạn mới.

4. CBVC đoàn viên Công đoàn đi đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, phục vụ tốt, đổi mới chương trình – nội dung, phương pháp giảng dạy.

5. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục phát huy cuộc vận động “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương –Trách nhiệm”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng, các cuộc vận động công tác xã hội và các phong trào quần chúng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Tích cực giới thiệu CĐV xuất sắc cho Đảng phát triển.

    Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu trên, trong năm học 2010 – 2011 các Công đoàn viên trong Trường cần tập trung thực hiện các công tác cụ thể sau:

1. Công tác tuyên giáo:

- Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục phát huy cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương –Trách nhiệm”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng, các cuộc vận động công tác xã hội và các phong trào quần chúng.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quán triệt các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 1 (khoá X) về Giáo dục – Đào tạo, Khoa học và Công nghệ.

- Tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn kết công tác này vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các buổi báo cáo thời sự,… nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho CBCCVC.

- Vận động, tuyên truyền giáo dục nhận thức cho CBCCVC về mối liên hệ hữu cơ giữa các thành viên trong nhà trường  góp phần xây dựng Trường THCS Hòa Hiệp  thành khối thống nhất.

- Cùng với chính quyền chăm lo chu đáo đời sống CBCCVC, thực hiện tốt công tác xét duyệt trợ cấp đột xuất, thăm hỏi và hỗ trợ khó khăn.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ – thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC. Duy trì đều đặn Hội thao TDTT, Hội diễn văn nghệ CBVC Trường và của ngành

2. Công tác tổ chức – thi đua – chính sách – tổng hợp:

- Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới.

- Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng, bồi dưỡng kết nạp. Đặt chỉ tiêu đoàn viên Công đoàn được kết nạp Đảng bình quân 2 - 3 người / năm

- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ Thanh tra, giám sát theo đúng qui định của Nhà nước, thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai.

- Phát huy vai trò tích cực của Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng qui định của pháp luật.

- Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Công đoàn, đặc biệt là ở cấp Tổ CĐTT. Chuyển trọng tâm hoạt động Công đoàn về cho các tổ

- Thực hiện tốt việc thu nộp kinh phí và đoàn phí Công đoàn .

- Phấn đấu từ 70% - 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, hơn 80% Công đoàn Bộ phận và Tổ Công đoàn Trực thuộc đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, trên 70% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”. Công đoàn Trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

- Tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm.       

- Tổ chức Công đoàn các tổ trong Trường vừa làm tốt chức năng giám sát, vừa cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách của Nhà nước, cũng như các qui định, chính sách của Nhà Trường đối với CBVC. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thực hiện tốt Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-TC của Bộ Tài chánh về tự chủ tài chính của đơn vị.

- Tổ chức tốt các chuyến tham quan du lịch, học tập hè cho CBVC. Tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 với các hình thức như tổ chức tọa đàm theo chủ đề……….

3. Công tác nữ công:

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CB-CNVC trong Nhà Trường.

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công , chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho chị em CBVC.

- Duy trì và phát triển học bổng Nguyễn Đức Cảnh, chăm lo tết thiếu nhi và Trung thu cho con CBVC

- Vận động nữ CBVC Trường tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà”.

4. Công tác chuyên môn, đối ngoại:

- Tiếp tục duy trì và phát huy phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt theo hướng đổi mới phương pháp dạy của Thầy và học của Trò. Xây dựng Trường thành trung tâm giáo dục có uy tín và chất lượng

- Đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao trình độ. Động viên CBVC tự học tập, tự đào tạo và đào tạo nâng cao. Ngoại ngữ, Tin học và áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Nâng cao mức thưởng cho các GVCNV của Trường đạt kết quả cao trong công tác

- Động viên GV tích cực đổi mới chương trình – nội dung, phương pháp giảng dạy..

5. Công tác UBKT:

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐ ở các cấp: Đồng cấp và cấp dưới.

- Kiểm tra tài chính theo qui định.

- Tích cực tham gia vào việc xây dựng cơ chế quản lý tài chính, tiến hành kiểm tra các hoạt động tài chính tốt.

- Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo nếu có.

- Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

6. Công tác Tài chính – đời sống – công tác xã hội:

- Lập kế hoạch dự toán tài chánh đúng hạn theo kế hoạch hướng dẫn của Ban tài chinh đời sống CĐGD Huyện

- Lập báo cáo thu – chi đúng định kỳ.

- Có kế hoạch thu nộp công đoàn phí, kinh phí công đoàn và sử dụng các nguồn kinh phí công đoàn hợp lý theo quy định. Sổ sách tài chính đầy đủ và thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

- Công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả các loại quỹ trong đoàn để làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ và lập kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch trong thời gian thích hợp.

- Tích cực hỗ trợ vận động quyên góp cho các hoạt động xã hội từ thiện, nạn nhân thiên tai bão lụt và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.

- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Vận động CBVC trong Trường thực hiện tốt các phong trào, như : “Dân số – Kế hoạch hoá Gia đình”, “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Xanh – Sạch – Đẹp” , “Giỏi Việc Trường – Đảm Việc Nhà”.

- Vận động CBVC thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại.

- Cùng các đoàn thể trong trường tham gia xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ VNAH và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.

7. Danh hiệu thi đua

  - Phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc

  - 100% ĐVLĐ tiên tiến, có 50% ĐVLĐ tiên tiến xuất sắc.

  - 100% tổ Công đoàn vững mạnh trong đó có 5-7  tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

   Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên lao động, sự lãnh đạo của Chi bộ  và phối hợp có hiệu quả của Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn ngành; chúng ta tin tưởng rằng những mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn trường trong năm học 2010 -2011 sẽ đạt được những thành tích to lớn, tô đẹp thêm truyền thống của nhà trường, góp phần đưa sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo tỉnh nhà tiếp tục phát triển toàn diện và vững chắc

       Trên đây là những điểm chủ yếu trong phương hướng hoạt động của Công đoàn Trường năm học 2010 -2011. Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Hòa Hiệp sẽ cụ thể hoá và bổ sung trong quá trình tổ chức thực hiện. Mọi kế hoạch trong phương hướng hoạt động sẽ chỉ đạt được hiệu quả cao khi có sự đoàn kết nhất trí và sự đóng góp công sức tích cực của cán bộ đoàn viên Công đoàn cho hoạt động Công đoàn, để Công đoàn Trường THCS Hòa Hiệp xứng đáng là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần cùng Nhà Trường trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

                                                                                                 Hòa Hiệp, ngày  22 tháng 08 năm 2010

                                                                                                                    T/M BCHCĐ

                                                                                                                           Chủ tịch

 

 

 

                                                                                                                    Đoàn Thị Bích Thảo

 

 

 

 

           

Comments