Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 16:17 27 thg 1, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 01/2010

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn. Thực hiện chuyên môn theo PPCT mới đúng quy định.

- Thực hiệncác tiết thực hành thí nghiệm  cho HS đúng KH và đảm bảo chất lượng.

-  Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi cấp tỉnh tốt

- Coi kiểm tra 1 tiết theo sự phân công của chuyên môn đầy đủ

- Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu HS đóng các khoản theo quy định của nhà trường như: học phí, xây dựng,

-  GVCN nhắc HS tham gia bảo hiểm y tế nhận thẻ và  dán hình đầy đủ nộp lại cho y tế chậm nhất vào ngày 12.1

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả nhằm nâng cao chất lương 2 mặt giáo dục.

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 21

04/09 – 2010

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Đưa HS đi thi HS giỏi cấp huyện môn Địa

- Thực hiện chuyên môn môn mới. Chấm thi HS giỏi cấp huyện.

- Tất cả GV

 

- BGH

- Đ/c Vũ

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

 

 

 

 

Tổ trưởng, TP

 

Thcs  Chu Văn An

 

 

 

- Tại PGD XM

Tuần 22 11.1- 16.1

- Dạy và học bình thường. Dự giờ tháng theo quy định.( Bảng TB)

- Họp tổ, SH chuên môn vào sáng thứ 4

- Nộp tăng giờ các loại

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/12/09.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng họp

- Tại phòng văn thư

 

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 23

18.1-23.1

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi môn Địa. Thi Rung chuông vàng  cho HS K8,K9

- Ngày 18/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Đ/c Phi

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

Tuần 25.1-30.1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- - Họp tổ, nhóm c/m

- Tất cả GV

- Đ/c Phi

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 22

( Từ ngày  21  đến ngày  26  tháng 12   năm 2009 )

 

Thứ/ngày

Người dạy

Lớp

Tiết

Ghi chú

Thứ  2 ngày 11 tháng 1

Đ/c Thắm

6a

2

Buổi sáng

Đ/c  Thơm

6a

3

Buổi sáng

Thứ 3 ngày 12 tháng 1

Đ/c  Đại

8a

 

Buổi chiều

Đ/c Vũ

8a

 

Buổi chiều

Đ/c Sương

7a

3

Buổi chiều

Đ/c Phương

7a

3

Buổi chiều

Thứ  5 ngày 24 tháng 12

Đ/c Phi

9a1

2

Buổi sáng

đ/c Hưng

7a

3

Buổi chiều

Đ/c Hằng

8a

4

Buổi chiều

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  05  tháng  01 năm 2010

   DUYÊT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

        

  Nguyễn  Văn Sinh                                                                       Ngô Xuân Phi

 

 

KE HOACH THANG 1
 
Comments