ĐĂNG KÝ THI ĐUA TỔ ĐIA

đăng 03:58 15 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN XUYÊN MỘC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                                              ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TỔ

                                                         LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

                                                        NĂM HỌC 2010 – 2011

Tổ : TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

A .ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ :

      1 )Thuận lợi :

- Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát kịp thời của phòng giáo dục Xuyên Mộc cùng BGH trưòng .

- Đội ngũ GV nhiệt tình , có trách nhiệm cao . Phần đông GV trong tổ có tinh thần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau , cầu tiến vươn lên , có ý thức nâng cao tay nghề .

- Được chuyên môn trường phân công GV  đúng nghành đào tạo .

-Bộ phận chuyên môn phòng và trường luôn quan tâm giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Cơ sở trường mới xây dựng khang trang , sạch đẹp ,

       2) Khó khăn :

- Đội ngũ GV trong tổ được đào tạo từ nhiều nguồn . Đa số GV còn trẻ , mới ra trường , nên năng lực chuyên môn còn hạn chế , chưa có nhiều kinh nghiệm . Một số GV chưa đầu tư đúng mức trong việc tự học tự rèn để nâng cao tay nghề .

- Nhiều HS còn coi nhẹ môn học , ý thức học môn  Địa và Công nghệ còn kém . Thường học với tính cách đối phó , chỉ cần đủ điểm trung bình là được .

3) Số tổ viên :       9 Giáo viên .  Trong đó :   Nữ : 6      Nam:    3

 - Trình độ văn hoá : 12/12.          - Trình độ chuyên môn :  ĐHSP :  0          CĐSP:  08

4 ) Số lớp, số HS do tổ quản lý :

                           

TT

Khối lớp

      Số lớp

      Số HS

 Nữ

Dân tộc

Diện CS

Ghi chú

1

        6

       02

     72

37

 06(Hoa)

  

 

2

        7

       01

      33

      18

02(châu ro)

    0

 

3

        8

      03

94

54

   06

    0

 

 

B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :

  Huy động  :        100 % HS đến trường học .

   Duy trì sĩ số : 95 %.

1)     Chất lượng 2 mặt giáo dục :

          a) Học lực :                     Giỏi : 13,58 %                                 Khá :    25,97  %

                                                   Trung bình :  46,69 %                    Yếu :       Kém : 13,87 %

         b) Hạnh kiểm :                 Tốt :   60 %                                    Khá :    36,5 %

                                                    Trung bình : 3,5 %                        Yếu :      Không

2)     Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trong năm :

-         Thực hiện đầy đủ , nghiêm túc các quy chế chuyên môn .

-          Thường xuyên dự giờ thăm lớp và kiểm tra giáo án đột xuất , định kỳ .

-         Thanh tra toàn diện 03 đồng chí và thanh tra chuyên đề 06 đồng chí thực hiện theo  theo kế hoạch của tổ và kế hoạch nhà trường và kết quả kiểm tra hồ sơ.

-         Kiểm tra việc thực hiện và chất lượng các tiết dạy thực hành thí nghiệm .Sử dụng ĐDDH

-         Bám sát sự chỉ đạo của chuyên môn , để theo dỏi nhắc nhở kịp thời những đ/c thực hiện chưa tốt .

-         Tăng cường theo dỏi việc sinh hoạt của các nhóm  chuyên môn .

-         Hưởng ứng phong trào dạy tốt , học tốt trong GV và HS. Phong trào nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích .

-         Động viên khuyến khích GV dạy trên máy . Sưu tầm các tranh ảnh phù hợp áp dụng vào bài học để biểu diễn trên màn hình cho bài học thêm phong phú sinh động , thu hút HS .Giúp HS càng yêu thích môn học .

-         Coi thi nghiêm túc . Chấm trả bài đúng thời gian quy định ( Trả bài cho HS sau khi kiểm tra 1 tuần)

3 )  Lao động của thầy , trò :

* Số  ĐDDH tự làm :                      9 

* Số sáng kiến kinh nghiệm :          2

* Các danh hiệu thi đua :       

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường :    9

- Giáo viên giỏi cấp trường :          03

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện :     2

-Giáo viên giỏi cấp huyện :             0

- Chiến sĩ thi đua cấp huyện:           1

 

                                                                                  Hoà Hiệp ngày   27  tháng 08  năm 2010     

 

HIỆU TRƯỞNG                                                                    TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                    Ngô  Xuân  Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments