ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8-9

đăng 05:16 26 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN CÔNG NGHỆ 9

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng

Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 4: TH: Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài 5: TH: Nối dây dẫn điện

Bài 6: TH: Lắp mạch điện bảng điện

 

  

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN CÔNG NGHỆ 8

Bài 2: Hình chiếu

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật_Hình cắt

Bài 11: Biểu diễn ren

Bài 13: Bản vẽ lắp

Bài 18: Vật liệu cơ khí

Bài 21: Cưa và đục kim loại

Bài 25: Mối ghép cố định_Mối ghép không tháo được

Bài 26: Mối ghép tháo được

Bài 27: Mối ghép động

Bài 29: Truyền chuyển động

 

DUYỆT CỦA BGH                            DUYỆT CỦA TT                                        HÒA HIỆP 25/11/2009

                                                                                                                                      GV THỰC HIỆN

 

 

                                                                                                                                       NGÔ THỜI ĐẠI

 

Comments