KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG TỔ ĐỊA CÔNG NGHỆ

đăng 17:57 12 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
 

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 11/2009

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

                  “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11)

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 13

02/11 – 07/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tham gia  hội giảng cấp huyện năm học

           2009 – 2010

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

Thcs  Xuyên Mộc

 

Tuần 14

09/11 – 14/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra . -  Dự giờ theo sự phân công theo lịch.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 15

16/11 – 21/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/11/09.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng văn thư

Tuần 16

23/11 – 29/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, nhóm c/m

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 14

( Từ ngày  09  đến ngày  11  tháng 11  năm 2009 )

 

Thứ/ngày

Người dạy

Lớp

Tiết

Ghi chú

Thứ  2 ngày 9 tháng 11

Đ/c Thắm

6a11

2

Buổi sáng

Đ/c  Thơm

6a3

3

Buổi sáng

Thứ 3 ngày 10 tháng 11

Đ/c  Đại

9a11

 

Buổi sáng

Đ/c Vũ

9a2

 

Buổi sáng

Đ/c Sương

7a2

3

Buổi chiều

Đ/c Phương

7a6

5

Buổi chiều

Thứ  5 ngày 11 tháng 11

Đ/c Phi

9a9

2

Buổi sáng

đ/c Hưng

7a10

3

Buổi chiều

Đ/c Hằng

8a8

4

Buổi chiều

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 11 năm 2009

   DUYÊT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

  Nguyễn  Văn Sinh                                                                       Ngô Xuân Phi

 
TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 12/2009

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

                  “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày Thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt nam 22/12)

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn. Rà soát việc thực hiện chương trình học kỳ 1

- Ôn tập cho HS đúng KH và đảm bảo chất lượng.

-  Quan tâm đến bồi dưỡng HS giỏi cấp huyện

- Coi kiểm tra học kỳ 1 đảm bảo và hoàn thành các con điểm trong học kỳ 1 vào điểm theo kế hoạch chuyên môn quy định, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu HS đóng các khoản theo quy định của nhà trường như: học phí, xây dựng, và vận động HS tham gia bảo hiểm y tế.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 17

30/11 – 05/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Đưa HS đi thi HS giỏi cấp huyện môn công nghệ.

- Triển khai ôn tập HK 1 cho HS

- Tất cả GV

 

- BGH

- Đ/c Đại

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

 

 

 

 

Tổ trưởng, TP

 

Thcs  Phước Bửu

 

Tuần 18

07/12 – 17/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp Hội đồng.

- Coi KT Hk theo lịch

- Nộp tăng giờ các loại

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng hội trường

- Tại phòng văn thư

 

Tuần 19

14/12 – 19/12

- Bồi dưỡng HS giỏi môn Địa. Chấm bài và nhập điểm HK 1

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì ngày 15/12/09.

- Ngày 18/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Đ/c Phi

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

Tuần 20

21/12 – 26/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng HS giỏi môn Địa. - Họp tổ, nhóm c/m

- Tất cả GV

- Đ/c Phi

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- Tại phòng họp

Tuần 20

28/12 – 2/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng HS giỏi môn Địa.

 

- Tất cả GV

- Đ/c Phi

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 20

( Từ ngày  21  đến ngày  26  tháng 12   năm 2009 )

 

Thứ/ngày

Người dạy

Lớp

Tiết

Ghi chú

Thứ  2 ngày 21 tháng 12

Đ/c Thắm

6a11

2

Buổi sáng

Đ/c  Thơm

6a3

3

Buổi sáng

Thứ 3 ngày 22 tháng 12

Đ/c  Đại

9a11

 

Buổi sáng

Đ/c Vũ

9a2

 

Buổi sáng

Đ/c Sương

7a2

3

Buổi chiều

Đ/c Phương

7a6

3

Buổi chiều

Thứ  5 ngày 24 tháng 12

Đ/c Phi

9a9

2

Buổi sáng

đ/c Hưng

7a10

3

Buổi chiều

Đ/c Hằng

8a8

4

Buổi chiều

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 12 năm 2009

   DUYÊT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

  Nguyễn  Văn Sinh                                                                       Ngô Xuân Phi

 

Comments