Kế hoạch tháng 04/2011 tổ Địa - Công Nghệ

đăng 19:18 15 thg 4, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 4/2011

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

                                     “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày  30/4 và 1/5)

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Ôn tập cho HS đúng KH và đảm bảo chất lượng để KT học kỳ 2

-  Quan tâm đến bồi dưỡng HS giỏi phụ đạo học sinh yếu kém

- Coi kiểm tra 1 tiết  đảm bảo và hoàn thành các con điểm điểm theo kế hoạch chuyên môn quy định,  giáo viên chủ nhiệm yêu cầu HS đóng các khoản theo quy định của nhà trường như: học phí, xây dựng,..

- GV chủ nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo học sinh thực hiện nôi quy trường học tốt

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả đặc biệt là công tác ra đề kiểm  tra

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 32

4/4– 09/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thi HS giỏi cấp tỉnh môn địa

KT 15 phút địa 7,8,9

- Tất cả GV

 

- BGH

- Đ/c Đại

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

 

 

 

 

Tổ trưởng, TP

 

Thcs  Phước Bửu

 

Tuần 33

11/4 – 16/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ nhóm

- Coi KT Hk theo lịch

- Nộp dê cương ôn tập học kỳ II, Kiểm tra hồ sơ, giáo án

- Rà soát chương trình.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- Tại phòng họp

 Tại phòng hội trường

- Tại phòng văn thư

- Tại phòng họp GV

Tuần 34

18/4 – 23/4

- Ngày 18/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Đ/c Phi

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

Tuần 35

25/4 – 30/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Ôn tập cho học sinh

- Tất cả GV

- Đ/c Phi

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 4

                      “ Xem bảng thông báo”

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 4 năm 2011

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

                                                                                                        Ngô Xuân Phi

 

 

 

Comments