Kế hoạch tháng 10/2011

đăng 19:34 5 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

 - Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Đăng kí và dự giờ hội giảng hội thi theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Phân công dạy thay cho đ/c Sương đảm bảo.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Hoàn thành các bài kiểm tra, chú trọng công tác ra đề và chấm trả bài đúng quy định.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Thực hiện chương trình theo quy định. Giảm tải của bộ giáo dục và theo PPCT mới.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 8

03/10 – 08/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành đăng kí hội giảng và tham gia  hội giảng cấp trường

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

Tuần 9

10/10 – 15/10

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra . -  Dự giờ hội giảng

- Nộp hồ sơ giáo án KT

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

Tuần 10

17/10 – 22/10

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành KT hồ sơ

- Báo cáo sĩ số tháng 10.

- Các đ/c nữ tham gia tọa đàm ngày 20/10

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

Chị em nữ

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng văn thư

Tại hội trường

Tuần 11

24/10 – 29/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, nhóm c/m

- Hoàn thành hội giảng vòng I và nộp báo cáo về chuyên môn

- Báo cáo kiểm diện HSCN ở sổ gọi tên ghi điểm.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 10

                            DỰ GIỜ HỘI GIẢNG ĐỂ LẤY TIẾT TIÊU CHUẨN  

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 10 năm 2011

   DUYÊT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

  Nguyễn  Văn Sinh                                                                       Ngô Xuân Phi

 

Comments