KẾ HOẠCH THANG 12

đăng 00:11 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi   [ đã cập nhật 00:21 4 thg 12, 2017 ]

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa                                                                        Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

     THÁNG 12 /2017

I/ Đánh giá công tác tháng 10:

1/ Những mặt đã làm được:

- Hoàn thành hội giảng vòng 1.

- Thực hiện công tác coi kiểm tra và chấm trả bài đúng quy định.

- Sử dụng đồ dùng dạy học cơ bản tốt, dự chuyên đề thực hiện ma trận cơ bản đầy đủ.

- Tham gia hoạt động 20/11 tốt

-  Nề nếp ổn định.

- Ngày giờ công đảm bảo, nghỉ phép đúng quy định.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 

2/ Những mặt chưa làm được.

-  Sử dụng đồ dùng dạy học chưa đều, một số đồ dùng dạy học vẫn còn thiếu.

-

II/   KẾ HOẠCH CHUNG:

                          “ Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 22/12”

- Nhắc nhở HS đóng các khoản tiền theo quy định.

- Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm tiếp tục ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số,  hoàn cảnh gia đình học sinh và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Đầu tư soạn giảng có chất lượng và theo chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng trong giảng dạy.

- Hoàn thành việc coi kiểm tra theo sự phân công của chuyên môn nghiêm túc

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ..

- Đầu tư các tiết hội giảng vòng 2 có chất lượng và đúng kế hoạch.

- Dự giờ các tiết trong tháng để lấy tiết tiêu chuẩn tháng 12.

- Triển khai ôn tập và ra đề kiểm tra đúng quy định, đảm bảo nội dung và bám chuẩn kiến thức.

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 16

4/12– 7/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

 

- KTHS giáo án.

- Tham gia hội thi

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- nỘP ĐỀ kt hk 1

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng, tổ phó

 

Tại lớp học

 

 

Tại phòng họp GV

 

Tuần 17

9- 14/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Coi KT HK 1

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại Trường

Tuần 18

16- 21/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Coi KT và chấm điểm

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

 

Tuần 19

23/12-29/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa 9

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- xét 2 mặt GD

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng phụ đạo

 

- Tại phòng học

 

 

                                                                                         

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ

III. LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 12

Thứ  ngày

Người dạy

Tiết

Buổi

4

Hằng

2

Chiều

5

Phi

2

Chiều

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  2  tháng 12  năm 2017

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

    Phạm Thị Cúc                                                                                   Ngô Xuân Phi

 

 

 

 

ĉ
Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi,
00:11 4 thg 12, 2017
ĉ
Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi,
00:11 4 thg 12, 2017
Comments