KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2012

đăng 05:41 5 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 11/2012

II/  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10

* ƯU ĐIỂM:

-         Đa số giáo viên gương mẫu trong sinh hoạt và công tác.

-         Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ

-         Triển khai công văn về việc hướng dẫn

-         Chấm trả bài đúng quy định, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học

-         Hồ sơ giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn

-         Tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-         GV coi thi nghiêm túc và theo lịch của nhà trường, hoàn thành điểm đúng quy định

-         Hoàn thành chương trình HKI, kết quả bộ môn trong tổ đạt tương đối cao.

* KHUYẾT ĐIỂM:

-         Nề nếp HS còn yếu.

-         Việc lên lịch dự giờ chưa thường xuyên.

-         Sử dụng ĐDDH chưa đồng bộ và còn thiếu một số đồ dùng dạy học.

 

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 11:

                  “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11)

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 

 

 

 

 

 

 

 III.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 12

05/11 – 10/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- báo cáo kết quả  hội giảng

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

Tuần 13

12/11 – 17/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng

bài kiểm tra 1 tiết. - 

- KT hồ sơ

- Dự giờ theo sự phân công theo lịch.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 14

19/11 – 24/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự lễ 20/11.

- Ngày 15/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

- Tại sân trường

- Nộp tại phòng văn thư

Tuần 16

26/11 – 1/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, nhóm c/m

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ TUẦN THÁNG 11

“ XEM BẢNG THÔNG BÁO”

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 11 năm 2012

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

  Nguyễn  Văn Sinh                                                                      Ngô Xuân Phi

Comments