KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2012

đăng 16:15 19 thg 12, 2012 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

Trường THCS HÒA HIỆP.      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ Địa –  Công Nghệ.                            Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2012

* ƯU ĐIỂM:

-         Đa số giáo viên gương mẫu trong sinh hoạt và công tác.

-         Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, soạn giảng đầy đủ

-         Chấm trả bài đúng quy định, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học

-         Hồ sơ giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn

-         Tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-         GVCN bám sát lớp, giáo dục học sinh truyền thống uống nước nhớ nguồn ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hoàn thành các loại sổ sách cho HS.

-         GV coi thi nghiêm túc và theo lịch của nhà trường, hoàn thành điểm đúng quy định

* KHUYẾT ĐIỂM:

-         Nề nếp HS còn yếu.

-         Việc lên lịch dự giờ chưa thường xuyên.

-         Sử dụng ĐDDH chưa đồng bộ và còn thiếu một số đồ dùng dạy học.

1/ Kế hoạch  Tháng 12

  Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22.12”

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Triển khai ôn tâp cho học sinh

- Nộp đề  kiểm tra học kỳ I theo quy định ( Đề KT phải có ma trận và biểu chấm điểm cụ thể và rõ ràng phân hóa được đối tượng học sinh.)

-  Hoàn thành hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-  Coi kiểm tra học kỳ đầy đủ và chấm trả bài đảm bảo, vào điểm đúng quy  định

-  Theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

      - Thực hiện PPCT giảm tải. Nộp SKKN

     2/ Kế hoạch tháng 12 cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 16

3-8/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục ổn định nề nếp

- Thi GV dạy giỏi cấp trường chuẩn bị bài chu đáo.

- Ôn tập cho HS.

- Coi KT HK

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng học

 

Tuần 17

09-15/12

Ôn tập học kỳ cho học sinh.

Làm sáng kiến kinh nghiệm.

- Họp tổ chuyên môn.

Coi KTHK và chấm điểm KT

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần 18

17- 22/12

- Rà soát chương trình. chương trình theo kế hoạch.

 Kiểm tra hồ sơ giáo án

- Coi kiểm tra và chấm bài học kỳ 1

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

 

 

Tuần 19

23 -28/12

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

- Tiếp tục coi KT học kỳ I và vào điểm HS

- Vào điểm và sơ kết học kỳ 1

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 12

       Xem bảng thông báo.

 

                                                                                     Hòa Hiệp  ngày  5  tháng  12  năm 2012

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Comments