KẾ HOẠCH THÁNG 8

đăng 18:39 5 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

1/ Kế hoạch chung:

-  Ổn định nề nếp chuyên môn, họp hội đồng đầu năm.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Dự các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng.

- Coi kiểm tra khảo sátđầu năm.

- Đăng kí chất lượng  bộ môn và đăng kí chỉ tiêu thi đua của tổ.

- Kiểm tra và lên danh mục ĐDDH.

 

-         Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần I

15 -20/ 8

- Thực hiện chương trình tuần I

- Ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- GVCN bầu BCS lớp tạm thời.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

Tại phòng học,

- Tại hội trường

Tuần II

22-27/8

- Thực hiện chương trình tuần  II

-  Tiếp tục ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- Đăng kí các danh hiệu thi đua năm học.

- Tham dự lớp tập huấn

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

THCS PB

Tuần III

29- 3/8

- Thực hiện chương trình tuần  II

-  Tiếp tục ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- chuẩn bị khai giảng năm học.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

* Biện pháp thực hiện:

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để hướng dẫn và yêu cầu anh em thực hiện các công việc đần năm như: hồ sơ, giáo án, bám lớp chủ nhiệm, thực hiện việc thu các khoản đầu năm.

* Nhận xét, đánh giá công tác chuyêm môn tháng 8

a) Những mặt đã làm được:

 nề nếp ổn định.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tốt.

- GVCN nhiệt tình trong công việc.

- Hình thành các nhóm bộ môn.

- Đăng kí chất lượng bộ môn

- Ngày giờ công đảm bảo.

- Lên kế hoạch giảng dạy.

b) Những mặt chưa làm được:

- Sử dụng ĐDDH  chưa  nhiều.

c) Hướng khắc phục:

Tăng cường sử dụng ĐDDH .

 

Comments