KẾ HOẠCH THÁNG 9- 2010

đăng 03:30 15 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 9 /2010

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :  “ Hưởng ứng và thực hiện tốt tháng an toàn giao thông”

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

- Tham dự khai giảng đầy đủ và đúng giờ.

- Kê khai việc sử dụng ĐDDH và lịch hội giảng đúng thời gian.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, và nội quy cơ quan ngay từ dầu năm học..

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số học sinh của lớp chủ nhiệm.

- Thực hiện PP chương trình theo quy định của năm học.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra  và hội họp đầy đủ.

- Đầu tư các tiết hội giảng đảm bảo chất lượng

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 4

30/8– 4/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Chuản bị tốt lễ khai giảng năm học mới 5/9

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

Tại phòng học,

Phòng họp

- Khai giảng tại sân trường vào lúc 7 giờ 30 phút

Tuần 5

6/9- /11/9 –

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ hội giảng  theo lịch.

- Nộp ĐDDH và ĐKDHTĐ

- Họp hội đồng vào thứ 5 ngày 9/9

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ hội giảng lấy tiết tiêu chuẩn tháng

 

Tuần 6

13-18.9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

-   Dự giờ hội giảng  theo lịch.

- Kiểm tra hồ sơ 15/9

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

 

- Nộp hồ sơ tại phòng họp

Tuần 7

20/- 25/8

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ hội giảng  theo lịch.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ hội giảng để lấy tiết tiêu chuẩn tháng

 

Tuần 8

27/- 2/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ hội giảng  theo lịch.

- Nộp dề kiểm tra 1 tiết

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng học

 

                                                                                         

 

III. LỊCH DỰ GIỜ  THÁNG 9

 

Yêu cầu GV xem lịch hội giảng để đi dự lấy tiết tiêu chuẩn tháng 9

                                                                                        

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày  4  tháng 9  năm 2010

   DUYÊT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

  Phạm Thị Cúc                                                                             Ngô Xuân Phi

 

 

Comments