ke hoạch tháng 9/2011

đăng 19:30 5 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

1/ Kế hoạch chung: “ Thực hiện tốt tháng ATGT và  Khai giảng năm học mới”

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp các số liệu thi đua.

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

-  Họp phụ huynh học sinh.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

      - Thực hiện PPCT giảm tải

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần IV

05-10/9

- Khai giảng năm học

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp PHHS ngày 11/9

( Chủ Nhật)

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

- Tại sân trường

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần V

12- 17/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ tiêu chuẩn tháng 9 theo lịch ở bảng

- Báo cáo sĩ số tháng 9

- Báo cáo tổ t 9

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần VI

19 -24/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

Tuần VII

26 – 01/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- tại phòng phụ đạo

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 9:

       Xem bảng thông báo.

 

                                                                                     Hòa Hiệp  ngày  12  tháng  09  năm 2011

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Comments