Kế hoạch tháng 9 năm học 2013-2014

đăng 16:28 13 thg 9, 2013 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2013

       1/ Đánh giá công tác tháng 8:

+ Ưu điểm:     -    Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

-         Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

-         Tham gia học chính trị và ANQP đầy đủ

-         Nề nếp ổn định

 + Tồn tại: Một vài hồ sơ sổ sách chưa hoàn thành ( do khách quan)

2/ Kế hoạch chung: “ Thực hiện tốt tháng ATGT VÀ Khai giảng năm học mới”

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp các số liệu thi đua.

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

-  Họp phụ huynh học sinh.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần III

 

- Khai giảng năm học

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tập huấn công tác chủ nhiệm

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

- Tại sân trường

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần IV

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp PHHS ngày 9/9

( Chủ Nhật)

-   Dự giờ tiêu chuẩn tháng 9 theo lịch ở bảng

- Báo cáo sĩ số tháng 9

- Báo cáo tổ t 9

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần V

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

Tuần VII

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Lập danh sách học sinh giỏi.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm i môn địa

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 9:

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  09  năm 2013

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                    

Comments