KH NH 2016 - 2017

đăng 07:52 10 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔ: ĐỊA                                                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ ĐỊA

Năm học: 2016 – 2017

 

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THCS Hòa Hiệp.

- Tổ Địa  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi :

-     Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của PGD Xuyên Mộc, BGH nhà trường.

-     Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm cao. Trong tổ có nhiều giáo viên có quá trình giảng dạy lâu năm nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của các giáo viên trong tổ khá đồng đều, phần đông giáo viên trong tổ đều có tinh thần học tập, cầu tiến vươn lên, có ý thức nâng cao tay nghề và đa số được phân công đúng chuyên ngành đào tạo.

-     Phòng GD, bộ phận chuyên môn luôn quan tâm, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của tổ.

- Đồ dùng dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu cho việc dạy và học.

2. Khó khăn :

-     Đội ngũ giáo viên trong tổ được đào tạo từ nhiều nguồn, nên việc thống nhất chuyên môn còn khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, một số giáo viên trong tổ chưa thực sự cầu tiến, chưa đầu tư đúng mức trong việc tự học, tự rèn để nâng cao tay nghề. Do đó khó bám sát và theo kịp chương trình đổi mới.

-     Trang thiết bị tuy có nhưng  một số chưa đảm bảo kĩ thuật nên chưa đạt hiệu quả cao trong việc dạy và học.

-     Học sinh coi địa lí  là môn học phụ

-     Học sinh tập trung từ nhiều nguồn, chất lượng chưa thực sự đồng đều.

-     Công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số khá khó khăn.

3. Số tổ viên: 6 GV, trong đó:

-    Nam: 3 đ/c

-    Nữ:   3 đ/c

-    Trình độ văn hóa:  6 đ/c 12/12

-    Trình độ chuyên môn: 05 Đại học  01 CĐSP.

4. Số học sinh do tổ quản lý :

 

 

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

Dân tộc

Diện CS

Ghi chú

6

6a12

35

18

4

1

 

7

 

 

 

 

 

 

8

2

66

34

3

5

 

9

23

23

14

4

0

 

Tổng cộng

3

85

40

10

0

 

 

 

 

 

 

B/  LÍ LỊCH TRÍCH NGANG:

 

 Họ và tên

Ngày tháng NS

Quê quán

Năm vào nghề

TĐ chuyên môn

Địa chỉ

Ngô Xuân Phi

03/06/1976

Hà Tỉnh

2001

ĐHSP

Địa lí

Phú Thọ, Hòa hiệp

Ngô Thị Phương

20/10/1978

Hà Tỉnh

2001

CĐSP

Địa-GDCD

Phú Thọ,Hòa hiệp

Đậu Thị Hồng Thắm

06/09/1982

Hà Tỉnh

2004

ĐHSP

Địa lí

Phú Thọ, Hòa hiệp

Đoàn Lê Anh Vũ

01/01/1976

Quảng Nam

2003

ĐHSP

Địa lí

Phú Hòa Hòa Hiệp

Nguyễn Thị Thu Hằng

07/12/1979

Nghệ An

2004

ĐHSP

Địa lí

Hòa Hội

Phạm Đức Khương

11/11/1984

Hải Dương

2011

ĐHSP

Địa lí

Hòa Hội

 

II. Nhiệm vụ thực hiện chuyên môn:

1.      Công tác hồ sơ - sổ sách

-  Thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo thay SGK, đúng phân phối chương trình. Thực hiện đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

- Giáo án soạn đầy đủ, chất lượng, không cắt xén chương trình. Chú trọng đến nội dung và nâng cao phương pháp. Coi trọng chất lượng từng bài soạn, mỗi bài soạn thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò theo đúng PPDH mới.

- Cấu trúc bài soạn rõ ràng, sáng tạo, đúng yêu cầu đặc trưng của từng bộ môn. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên máy.

-     Các loại hồ sơ, sổ sách được quy định cần thực hiện đầy đủ.

-     Chú trọng giảng dạy các lớp mô hình trường học mới ( Hồ sơ theo đúng yêu cầu)

* Chỉ tiêu :

-     100% giáo viên đầy đủ hồ sơ theo quy định.

-     4 bộ giáo án tốt, sạch, đẹp, trình bày khoa học.

* Biện pháp thực hiện :

-     Kết hợp chặt chẽ cùng BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

-     Triển khai đầy đủ mọi thông tin chuyên môn đến từng thành viên.

-     Bám sát chỉ đạo chuyên môn của BGH, lấy PPCT, SGK để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại.

-     Hàng tháng tổ chức họp, sinh hoạt chuyên môn để phân tích, rút ra ưu, khuyết điểm của từng thành viên, góp ý cùng nhau tiến bộ.

-     Tìm những bộ giáo án, hồ sơ tốt để giáo viên cùng nhau phân tích, học hỏi, rút kinh nghiệm.

-     Phân công giáo viên có kinh nghiệm, kiến thức thực hiện thử nghiệm tiết dạy mẫu, tổ cùng nhau họp rút kinh nghiệm và thực hiện.

2. Thực hiện chương trình:

-     Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin chuyên môn của các cấp lãnh đạo.

-     Thông tin kịp thời cùng BGH để có kế hoạch phát huy những mặt mạnh và hạn chế những mặt còn yếu, thiếu.

-     Tuân thủ đúng, đầy đủ sự phân công của BGH.

-     Tránh mọi hiện tượng dạy chay, dồn ép, cắt xén chương trình.

-     Hàng tuần lên lịch báo giảng kịp thời, đúng thời gian quy định. Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

* Biện pháp thực hiện :

-     Tham mưu tốt với BGH, các đoàn thể động viên kịp thời các giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và động viên kịp thời những giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

-     Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua lịch báo giảng và sổ đầu bài.

-     Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất để theo dõi, uốn nắn các sai lệch.

3. Thực hiện nề nếp, chất lượng:

-     100% giáo viên thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, quy định dự giờ, các quy định, quy chế của chuyên môn và BGH.

* Biện pháp thực hiện :

-     Động viên giáo viên dự giờ, thăm lớp đầy đủ đúng quy định, có nhận xét góp ý cụ thể và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

-     Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn theo đúng lịch do BGH quy định. Đối với nhóm chuyên môn: sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để hoạch định kế hoạch cho nhóm.

-     Theo dõi, phản ánh kịp thời và kiến nghị BGH xem xét các trường hợp GV hướng dẫn tập sự không làm tròn trách nhiệm hoặc các giáo viên có biểu hiện sút giảm về chuyên môn.

-     Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

-     Các giáo viên bộ môn có kế hoạch xây dựng, hướng dẫn tốt cán sự bộ môn hoạt động tốt và có hiệu quả.

-     Thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các lớp thực hiện tốt và chất lượng các tiết sinh hoạt đầu giờ.

4. Thanh, kiểm tra của tổ chuyên môn:

-     Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, thường xuyên và kết hợp cùng BGH kiểm tra đột xuất nhằm theo dõi chặt chẽ việc soạn giảng, thực hiện chương trình của giáo viên.

-     Thanh tra toàn diện 2 giáo viên, chuyên đề 4 giáo viên.

Cụ thể:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THANH TRA TOÀN DIỆN –  CHUYÊN ĐỀ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Toàn Diện

Chuyên đề

Thời gian

1

Ngô Xuân Phi

x

X

11

2

Ngô Thị Phương

 

X

3

3

Đoàn Lê Anh Vũ

x

 

11

4

Nguyễn T Thu Hằng

 

X

4

5

Đậu T Hồng Thắm

 

X

9

7

Phạm đức Khương

x

 

3

 

+ Biện pháp thực hiện

-  Tổ dự giờ thanh tra đúng kế hoạch đã đề ra trong đó chú trọng dự giờ thăm lớp và kiểm tra hồ sơ

-     Kết hợp chặt chẽ việc kiểm tra định kỳ, đột xuất để động viên, nhắc nhở giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đánh giá thực chất giáo viên.

-     Trong năm kết hợp cùng BGH thanh tra toàn diện 4 giáo viên, chuyên đề 9 giáo viên, thanh tra đột xuất tuỳ theo tình hình hoạt động từng thời điểm và kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án.

5. Thực hiện chuyên đề:

-      Thực hiện 01 chuyên đề có chất lượng về kết hợp BĐTD trong đổi mới phương pháp dạy học.

* Biện pháp thực hiện :

-     Phân công giáo viên chuẩn bị, dạy mẫu các tiết chuyên đề, các thành viên trong tổ, nhóm (nhất là nhóm bộ môn) tham gia hội thảo, rút kinh nghiệm. Kết hợp cùng chuyên môn trường kiểm tra, thống nhất và triển khai đại trà trong từng nhóm.

-  Tiếp tục vận dụng có hiệu quả PPDH trên tinh thần thay SGK.

-     Tham gia đầy đủ, phổ biến kịp thời các đợt sinh hoạt chuyên đề do HĐBM và ngành tổ chức.

6. Công tác dự giờ - thăm lớp:

-  Mỗi GV dự 2 tiết / tháng và yêu cầu ghi chép đầy đủ đảm bảo.

-     Thường xuyên lên lịch cụ thể tổ chức cho giáo viên dự giờ thăm lớp, học hỏi rút kinh nghiệm, kết hợp cùng bộ phận chuyên môn tăng cường dự giờ đột xuất góp ý cho đồng nghiệp.

-     Cùng BCH công đoàn động viên giáo viên thực hiện dự giờ nghiêm túc, đúng quy định.

7. Công tác hội giảng :

-     Tổ chức tốt các đợt hội giảng cấp tổ vào thời điểm do chuyên môn quy định. Tham gia tốt các đợt hội giảng cấp trường, huyện.

-     100% giáo viên tham gia hội giảng cấp tổ, chọn giáo viên xuất sắc hội giảng cấp trường.

-     Đăng kí thi đua:

STT

HỌ VÀ TÊN

GV DẠY GIỎI TRƯỜNG

GV DẠY GIỎI HUYỆN

LĐTT

CSTĐ HUYỆN

1

Ngô Xuân Phi

X

 

X

X

2

Ngô Thị Phương

X

 

X

 

3

Đoàn Lê Anh Vũ

X

 

X

 

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

X

 

X

 

5

Đậu Thị Hồng Thắm

X

 

X

X

7

Phạm Đức Khương

x

 

X

X

 

* Chỉ tiêu :     100% giáo viên xếp loại khá trở lên

o       06 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

o        03 LĐTT cấp huyện

o       3 CSTĐ cấp huyện

·        Biện pháp thực hiện :

-  Đăng kí và yêu cầu anh em thực hiện hội giảng theo kế hoạch của nhà trường quy định.

-  Đầu tư soạn giảng và chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

-     Lên phương án thích hợp, tổ chức hội giảng đúng thời gian nhà trường qui định, tham mưu cùng BGH thành lập BGK và phân công cụ thể GK cho từng tiết hội giảng.

-     Kết hợp cùng chuyên môn trường theo dõi, góp ý, xây dựng cho giáo viên  thực hiện tốt các tiết hội giảng cấp tổ, trường.

8. Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yếu kém :

-     GV khối 9 tuyển chọn học sinh ngay từ tháng 9 nộp danh sách cho nhà trường và có kế hoạch ôn đảm bảo.

-     Kết hợp GVCN, GVBM nắm chắc danh sách học sinh yếu kém của từng lớp, kết hợp chặt chẽ cùng BGH, hội PHHS tạo nguồn kinh phí cho các lớp bồi dưỡng, phụ đạo.

* Chỉ tiêu :

            40 học sinh giỏi bộ môn cấp trường.

04 học sinh giỏi bộ môn cấp huyện.

01  học sinh giỏi bộ môn cấp tỉnh.

Tỷ lệ HS lên lớp:90%

Tỷ lệ HS tốt nghiệp: 95%

* Biện pháp thực hiện :

-     Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các chi hội PHHS để động viên, nhắc nhở học sinh học tập.

-     Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên được phân công bồi dưỡng, phụ đạo thực hiện đúng chương trình.

9. Làm đồ dùng dạy học - Thực hiện các tiết thực hành:

* Chỉ tiêu :

-     Trong năm làm 6 ĐDDH có giá trị.

-     100 % giáo viên sử dụng tốt và có hiệu quả các ĐDDH hiện có trong thư viện - thiết bị.

* Biện pháp

-     Động viên, tạo kinh phí để giáo viên thực hiện ĐDDH.

-     Thống nhất cùng giáo viên bộ môn lên danh sách các ĐDDH còn thiếu để yêu cầu bộ phận thiết bị mua.

10. Hoạt động của Tổ - Nhóm chuyên môn :

-     Hàng tháng tổ chức sinh hoạt định kỳ tuần 2 và tuần 4. Trong sinh hoạt nội dung trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng của từng bộ môn.

-     Có kế hoạch, phân công công tác cho các thành viên phụ trách phân nhóm cụ thể để tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế để nội dung sinh hoạt có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng chung của trường.

11. Tổ chức các kỳ thi - Kiểm tra:

-     Tham mưu cùng chuyên môn tổ chức các kỳ kiểm tra được quy định nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, bí mật và đúng chất lượng chuyên môn của từng khối.

-     Phân công giáo viên cụ thể chịu trách nhiệm thống kê chất lượng bài kiểm tra.

-     Quán triệt đội ngũ trong tổ thực hiện đúng và nghiêm túc công tác coi thi.

-     Tham mưu cùng BGH phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong công tác coi thi một cách hợp lý nhất.

12. Theo dõi công tác kiêm nhiệm:

-     Thường xuyên theo dõi nề nếp sinh hoạt của từng thành viên trong tổ đối với lớp được phân công chủ nhiệm và với công tác kiêm nhiệm khác.

-     Kết hợp công đoàn, Đoàn TNCS, Đội TNTP theo dõi thi đua của từng lớp. Hàng tuần, tháng có đánh giá tổng kết chất lượng chủ nhiệm của từng giáo viên.

-     Hàng tháng kết hợp cùng BGH kiểm tra tình hình sinh hoạt chủ nhiệm.

13. Chỉ tiêu phấn đấu các mặt:

a) Hạnh kiểm :

+ Tốt     :       130 HS   Tỷ lệ :            

+ Khá    :        30 HS    Tỷ lệ :

+ TB      :       0 HS       Tỷ lệ :

+ Yếu    :         0 HS     Tỷ lệ :               

b) Học lực :

+ Giỏi :           28 HS           Tỷ lệ :    

+ Khá  :           50 HS           Tỷ lệ :

+ TB    :         80 HS  Tỷ lệ :            

+ Yếu  :           8 HS                Tỷ lệ :

+ Kém            :           00 HS             Tỷ lệ :               0.00%   

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BỘ MÔN  ĐỊA LÍ

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

82 %

85%

85%

92%

* Những biện pháp nhằm nâng cao chật lương trong năm:

-     Hằng tháng, tổ tiến hành kiểm tra giáo án, hồ sơ định kì vào ngày 7, 8. Kiểm tra, thanh tra định kì, đột xuất giáo viên..

-     Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn định kì 2 lần trên tháng. Đối với nhóm chuyên môn sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để có kế hoạch cho nhóm.

-     Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

-     Phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS khá giỏi.

-     Có biện pháp cụ thể nhằm xử lý HS vi phạm nhằm nâng cao chất lượng chung.

-     Triển khai đầy đủ mọi thông tin, kế hoạch chuyên môn đến từng thành viên.

-     Kết hợp chặt chẽ cùng các BGH thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

-     Có kế hoạch dự giờ, thăm lớp đầy đủ đúng quy định, có nhận xét góp ý cụ thể và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

 

                                                                                                  Hòa Hiệp, ngày  12   tháng 09 năm 2016

DUYỆT CỦA BGH                                                                                      TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                       Ngô  Xuân Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lịch trình thực hiện kế hoạch:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2016

- Ổn định nề nếp.

- Họp tổ CM phổ biến các quy định của nhà trường

- Dự các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng

- Coi khảo sát đầu năm

- Đăng ký chất lượng bộ môn, các chỉ tiêu thi đua trong năm

- Dạy học theo TKB

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- Tổ trưởng

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

9/2016

- Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn

- Chuẩn bị tốt khai giảng năm học.

- Đăng kí hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên giỏi trường (tiết tự chọn)

- Dạy học theo TKB

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- GV khối 9

- GV được phân công

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

10/2016

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM 

-Tiếp tục hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi

 

- Dạy học theo TKB

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- GV được phân công

- GV khối 9

- GV có đăng kí

- Cả tổ

 

11/2016

-Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

- Lập danh sách học sinh học nghề tin học k 8

- Chấm KKKN

- Dạy học theo TKB

- Các Gv có đăng kí

- Cả tổ

- GV được phân công

- Nhóm trưởng

- Tổ trưởng

- Cả tổ

 

12/2016

- Học sinh tham gia thiHSG (nếu có trong đội tuyển)

- Kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch của chuyên môn và của PGD

- Dạy học theo TKB

 

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

1/2017

- Dạy học theo TKB

- Học sinh tham gia học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Cả tổ

 

 

- GV có đăng kí

 

2/2017

- Dạy học theo TKB

- Thi GVDG

- Ôn tập và KT 1 tiết theo kế hoạch

- Chấm trả bài KT .

- Cả tổ

- GV có đăng kí

 

-    Cả tổ

 

 

 

 

 

3/2017

 

- Tham gia HĐ 8/3

-Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch

-- Dạy và học theo KH

 

 

 

- Cả tổ

 

4/2017

- Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch

-Tiếp tục dạy ôn tập và dạy phụ đạo

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II

- Ra đề KIỂM TRA hk II nộp cho HP chuyên môn

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cả tổ

- Nhóm trưởng

 

5/2017

- Tiếp tục ôn tập và  kiểm tra học kì

 - Hoàn thành các loại điểm , đánh giá xếp loại 2 mặt GD

-  Xét TN cho học sinh khối 9

- Hoàn thành đánh giá công chức , chuẩn nghề nghiệp

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- GVCN K9

- Cả tổ

 

7/2017

- Ôn tập , và kiểm tra lại cho học sinh

- Hoàn thành hồ sơ học bạ sau khi kiểm tra lại

- GV được phân công

- GV chủ nhiệm có HS thi lại

 

 

* Những biện pháp nhằm nâng cao chật lương trong năm:

-     Hằng tháng, tổ tiến hành kiểm tra giáo án, hồ sơ định kì vào ngày trước ngày 5 hàng tháng. Kiểm tra, thanh tra định kì, đột xuất giáo viên.

-     Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn định kì 2 lần trên tháng. Đối với nhóm chuyên môn sau, trước mỗi phần, chương cần hội ý để có kế hoạch cho nhóm.

-     Phát động phong trào 2 tốt trong giáo viên và học sinh.

-     Phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS khá giỏi.

-     Có biện pháp cụ thể nhằm xử lý HS vi phạm nhằm nâng cao chất lượng chung.

-     Triển khai đầy đủ mọi thong tin, kế hoạch chuyên môn đến từng thành viên.

-     Kết hợp chặt chẽ cùng các BGH thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

-     Có kế hoạch dự giờ, thăm lớp đầy đủ đúng quy định, có nhận xét góp ý cụ thể và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.

-     Thực hiện soạn, dạy học lồng ghép tích hợp và kiến thức liên môn theo quy định.

 

                                                                                                    Hòa Hiệp, ngày  9  tháng 09 năm 2016

DUYỆT CỦA BGH                                                                                      TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                       Ngô  Xuân Phi

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                            KẾ HOẠCH THÁNG 8 / 2016

1/ Kế hoạch chung:

-  Ổn định nề nếp chuyên môn, họp hội đồng đầu năm.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Dự các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng.

- Coi kiểm tra khảo sátđầu năm.

- Đăng kí chất lượng  bộ môn và đăng kí chỉ tiêu thi đua của tổ.

- Kiểm tra và lên danh mục ĐDDH.

     - Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới

 

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần I

22 -27/ 8

- Thực hiện chương trình tuần I

- Ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- GVCN bầu BCS lớp tạm thời.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

Tại phòng học,

- Tại hội trường

Tuần II

29/8-3/9

- Thực hiện chương trình tuần  II

-  Tiếp tục ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- Đăng kí các danh hiệu thi đua năm học.

- Tham dự lớp tập huấn

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

THCS PB

 

 

 

 

 

 

* Biện pháp thực hiện:

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để hướng dẫn và yêu cầu anh em thực hiện các công việc đần năm như: hồ sơ, giáo án, bám lớp chủ nhiệm, thực hiện việc thu các khoản đầu năm.

.           P.HIỆU TRƯỞNG                                          Hòa Hiệp  ngày  12  tháng  09  năm 2011

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2016

I/ * Nhận xét, đánh giá công tác chuyêm môn tháng 8

a) Những mặt đã làm được:

-  Nề nếp ổn định.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tốt.

- GVCN nhiệt tình trong công việc.

- Hình thành các nhóm bộ môn.

- Đăng kí chất lượng bộ môn

- Ngày giờ công đảm bảo.

- Hoàn thành sổ kế hoạch giảng dạy.

b) Những mặt chưa làm được:

- Sử dụng ĐDDH  chưa  nhiều.

c) Hướng khắc phục:

Tăng cường sử dụng ĐDDH

II/ Kế hoạch tháng 9:

1/  Kế hoạch chung: “ Thực hiện tốt tháng ATGT VÀ Khai giảng năm học mới”

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp các số liệu thi đua.

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

-  Họp phụ huynh học sinh.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thờ khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

      - Thực hiện PPCT giảm tải

2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần III

5- 10/9

- Thực hiện chương trình tuần  II

-  Tiếp tục ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- khai giảng năm học.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần IV

12/9-17/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp PHHS 

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần V

19/9- 24/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ tiêu chuẩn tháng 9 theo lịch ở bảng

- Báo cáo sĩ số tháng 9

- Báo cáo tổ t 9

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần VI

26/9 -1/10

 

 

 

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

 

P .HIỆU TRƯỞNG                                                    Hòa Hiệp  ngày  12  tháng  09  năm 2016

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                   Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ                                                Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

     THÁNG 10/2016

I/ * Nhận xét, đánh giá công tác chuyên môn tháng 9

a) Những mặt đã làm được:

-  Ngày giờ công cơ bản đảm bảo.

- Nề nếp ổn định.

- Công tác coi kiểm tra đảm bảo

- Ra đề đúng thời gian quy định

- Sử đụng ĐDDH cơ bản đảm bảo.

- Gv chủ nhiệm nhiệt tình bám lớp.

- Hoàn thành sổ kế hoạch giảng dạy.

b) Những mặt chưa làm được:

- Chưa thực hiện được việc dạy chuyên đề

- Một số ĐDDH còn thiếu và hư hỏng nên gặp khó khăn trong công tác giảng dạy

- Một vài buổi nghĩ học  nên dạy chậm chương trình, kế hoạch dạy bù vẫn còn chậm

- Sử dụng ĐDDH  chưa  nhiều.

c) Hướng khắc phục:

Tăng cường sử dụng ĐDDH  và lên kế hoạch dạy bù kịp thời.

II.    KẾ HOẠCH CHUNG :

 - Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Đăng kí và dự giờ hội giảng hội thi theo kế hoạch chung của nhà trường.

- Phân công dạy thay cho đ/c Sương đảm bảo.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Hoàn thành chủ điểm sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đúng kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Hoàn thành các bài kiểm tra, chú trọng công tác ra đề và chấm trả bài đúng quy định.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Thực hiện chương trình theo quy định. Giảm tải của bộ giáo dục và theo PPCT mới.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 III.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 7

 03/10 – 08/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành đăng kí hội giảng và tham gia  hội giảng cấp trường

- Nộp hồ sơ giáo án KT

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

Tổ trưởng

 

Tuần 8

10/10 – 15/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành đăng kí hội giảng và tham gia  hội giảng cấp trường

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

   Tuần 9

17/10 – 22/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra . -  Dự giờ hội giảng

- Các đ/c nữ tham gia tọa đàm ngày 20/10

 

 

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng họp

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

Tuần 10

24/10 – 29/10

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Hoàn thành KT hồ sơ

- Báo cáo sĩ số tháng 10.

- Ngày 18/11 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

Chị em nữ

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

- Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng văn thư

Tại hội trường

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 10

                            DỰ GIỜ HỘI GIẢNG ĐỂ LẤY TIẾT TIÊU CHUẨN  

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  5  tháng 10 năm 2016

   DUYỆT CUẢ BGH                                                    T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

                                                                                                        Ngô Xuân Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments