KH thang 3 - 2017

đăng 08:00 10 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa                                                                        Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

     THÁNG 3/ 2017

I/ Đánh giá công tác tháng 1-2:

1/ Những mặt đã làm được:

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Nghỉ tết đảm bảo thời gian và an toàn.

- Hoàn thành hội thi.

- Coi kiểm tra HK và vào điểm đúng quy định.

-  Nề nếp ổn định. Tham gia hội họp đầy đủ

- Ngày giờ công đảm bảo, nghỉ phép đúng quy định.

2/ Những mặt chưa làm được.

- Một số đồ dùng dạy học vẫn chưa đồng bộ và ít.

II/   KẾ HOẠCH THÁNG 3.

- Đầu tư soạn giảng có chất lượng và theo chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng trong giảng dạy.

- Hoàn thành việc coi kiểm tra theo sự phân công của chuyên môn nghiêm túc

- Dự giờ các tiết trong tháng để lấy tiết tiêu chuẩn tháng 3

- chuẩn bị tốt hội trại 26/3.

- Ôn tập tốt và ra đề kiểm tra 1 tiết đảm bảo để KT bài giữa kỳ 2.

- chấm trả bài đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Nhắc nhở HS đóng các khoản tiền theo quy định.

- Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Coi kiểm tra và vào điểm đúng quy định

- Triển khai ôn tập và ra đề kiểm tra đúng quy định, đảm bảo nội dung và bám chuẩn kiến thức.

- Giáo viên Chủ nhiệm tiếp tục ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số,  hoàn cảnh gia đình học sinh và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 26

2-7/3

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Coi kiểm tra theo lịch

- KTHS giáo án.

- Họp chuẩn bị hội trại

- KT Địa 8 1 tiết.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng, tổ phó

 

Tại lớp học

 

 

Tại phòng họp GV

Tuần 27

9-14/3

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Nộp đề KT 1 tiết Địa 6,7,9.

- Tất cả GV

- HS đá banh

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại Trường

Tuần 28

16-21/3

- Tăng cường soạn giảng

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

- chấm bài vào điểm.

- chuẩn bị tốt hội trại 26/3

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

Tuần 29

23-28/3

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Tổ chức hội trại 26/3 theo KH đảm bảo.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng phụ đạo

 

- Tại phòng học

 

- Tại khuôn viên trường học.

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  3 tháng 03  năm 2017

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

    Phạm Thị Cúc                                                                                   Ngô Xuân Phi

 

 

 

 

 

 

Comments