KH thang 4 / 2017

đăng 08:42 10 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP  Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa – Công nghệ           Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  THÁNG 4/2017

I.    KẾ HOẠCH CHUNG :

               “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày  30/4 và 1/5)

 

  I/ Đánh giá công tác tháng 3 :

1/ Những mặt đã làm được:

-  Nề nếp ổn định.

- Ngày giờ công đảm bảo, nghỉ phép đúng quy định.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Tổ chức hội trại 26/3 tốt

- Thực hiện công tác coi kiểm tra và chấm trả bài đúng quy định.

Vào điểm đúng quy định.

- Tổ chức cho HS tham gia các phong trào chào mừng ngày 8/3 tốt.

- Sử dụng đồ dùng dạy học cơ bản tốt, dự chuyên đề thực hiện ma trận cơ bản đầy đủ

2/ Những mặt chưa làm được.

-  Sử dụng đồ dùng dạy học chưa đều, một số đồ dùng dạy học vẫn còn thiếu.

- Nghỉ phép nhiều nên phân công dạy thay khó

3/ Kế hoạch tháng 4:                       

 

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Ôn tập cho HS đúng KH và đảm bảo chất lượng để KT học kỳ 2

 Quan tâm đến bồi dưỡng HS giỏi phụ đạo học sinh yếu kém

- Coi kiểm tra 1 tiết  đảm bảo và hoàn thành các con điểm điểm theo kế hoạch chuyên môn quy định,  giáo viên chủ nhiệm yêu cầu HS đóng các khoản theo quy định của nhà trường như: học phí, xây dựng,..

- GV chủ nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo học sinh thực hiện nôi quy trường học tốt

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả đặc biệt là công tác ra đề kiểm  tra

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng. Chú trọng chương trình lồng ghép.

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 31

3/4– 08/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

KT 15 phút địa 7,8,9

- Tất cả GV

 

- BGH

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

 

 

 

 

Tổ trưởng, TP

 

 

Tuần 32

10/4 – 15/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ nhóm

- Coi KT  theo lịch

- Nộp dê cương ôn tập học kỳ II,

- Rà soát chương trình.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- Tại phòng họp

 Tại phòng hội trường

- Tại phòng văn thư

- Tại phòng họp GV

Tuần 33

17/4 – 22/4

Chấm tả bài KT 15 phút

 

Nộp đề KTHK 2

- Coi KT HK 2

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Dạy trên lớp

 

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

Tuần 34

24/4 – 29/4

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Ôn tập cho học sinh

- Nhắc HS nghỉ lễ đảm bảo

- Ôn bài KT tốt.

- Tất cả GV

- Đ/c Phi

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- BGH

GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

- Tại phòng họp

                                                                                         

III. LỊCH DỰ GIỜ THÁNG 4

                      “ Xem bảng thông báo”

 

                                 Hoà    Hiệp, ngày   tháng 4 năm 2017

   DUYÊT CUẢ BGH                           T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                             Tổ Trưởng

 

 

 

       

                                                                                                        

 

Comments