THÔNG BÁO( BỘ MÔN CÔNG NGHỆ)

đăng 05:23 26 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
 Thực hiện theo yêu cầu của BGH, thông báo với các giáo viên dạy bộ môn Công Nghệ về chế độ cho điểm của bộ môn như sau:
1./ Điểm bài kiểm tra 15 phút gồm hai cột, một cột lý thuyết và một cột thực hành.
2./ Điểm bài kiểm tra 1 tiết thực hiện theo đúng PPCT theo từng khối lớp.
3./ Điểm bài kiểm tra học kì khối lớp 7-8-9 gồm một cột kiểm tra lí thuyết.
     riêng khối lớp 6 gồm hai cột, một cột lí thuyết, một cột thực hành sau đó cộng lại chia đôi.
Yêu cầu các giáo viên dạy bộ môn Công Nghệ thực hiện theo đúng chế độ trên để đảm bảo tính thống nhất của bộ môn trong toàn trường.
Comments