Email của lãnh đạo PGD Xuyên Mộc
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phạm Thúy Phượng

Trưởng phòng

 

2

Đỗ Văn Sơn

Phó trưởng phòng

 sondv.ptp.xm@gmail.com

3

Phạm Duy Hiếu

Phó trưởng phòng

 pgdxuyenmoc.sobariavungtau@moet.edu.vn

4

Trương Văn Lễ

CB. Tổ chức

 le2009.pgdxm@gmail.com

5

Hoàng Văn Hữu

CB. HCTH

 huuhv.hcth.xm@gmail.com

6

Lê Đình Quỳnh

 Thanh tra

 quynhledinhpgdxm@yahoo.com.vn

7

Đỗ Hồng Hải

 TVTB - CSVC

 

8

Thái Thị Thảo Sương

Chuyên môn C2

 suongttt.cmc2.xm@gmail.com

9

Nguyễn Văn Xinh

Chuyên môn C1