GIÁO ÁN

  • Bài thiết kế Unit 5. L.focus 2.3.4
    Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
  • Giáo án điện tử hội giảng huyện môn Tin Học Tin học 7: Tiết 28 - Bài 5 : Thao tác với bảng tính (Tiết 2) (Xem) (Tải về)
    Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
  • Các bài giáo án điện tử hội giảng huyện bộ môn Toán năm học 2009 - 2010 Các bài giáo án soạn trên powerpoint hội  giảng huyện bộ môn Toán do thầy Võ Phi Long (Trưởng bộ môn Toán huyện Xuyên Mộc) cung cấp để chia sẽ ...
    Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 3. Xem nội dung khác »

Bài thiết kế Unit 5. L.focus 2.3.4

đăng 06:04 13 thg 12, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Giáo án điện tử hội giảng huyện môn Tin Học

đăng 05:02 15 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Tin học 7: Tiết 28 - Bài 5 : Thao tác với bảng tính (Tiết 2) (Xem) (Tải về)

Các bài giáo án điện tử hội giảng huyện bộ môn Toán năm học 2009 - 2010

đăng 04:10 15 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Các bài giáo án soạn trên powerpoint hội  giảng huyện bộ môn Toán do thầy Võ Phi Long (Trưởng bộ môn Toán huyện Xuyên Mộc) cung cấp để chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo.
 
Đại số 8 : Tiết 23; Bài 3: Rút gọn phân thức (Xem) (Tải về)
Đại số 9 : Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (Xem) (Tải về)
Hình học 7 : Tiết 26 : Luyện Tập (Xem) (Tải về)
Đại số 8 : Tiết 23; Bài 3: Rút gọn phân thức (GV: Nguyễn Công Tân - THCS Quang Trung) (Xem) (Tải về)
Hình học : Tiết 25 : Đường thẳng song song và cắt nhau (Xem) (Tải về)
Hình học : Bài 5 : Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác Góc - Cạnh - Góc (Xem) (Tải về)
Đại số 7 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch (Xem) (Tải về)
Đại số 6 : Tiết 35 - Bài 18 : Bội chung nhỏ nhất (Tiết 2) (Xem) (Tải về)
Đại số 7 : Tiết 24 : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận (Xem) (Tải về)
Tiết 40 : Làm quen với số nguyên âm (Xem) (Tải về)

1-3 of 3