BUỔI HỌC CUỐI CÙNG.

đăng 20:12 12 thg 11, 2017 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Lìu Ngọc Anh. 7a7

Nhành Phượng hồng rũ xuống
Đọng buồn trong mắt ai
Bàn tay nào luống cuống
Nắm vội một bàn tay.
            ***
Xa nhau bao nhiêu ngày
Hay sẽ là mãi mãi
Tuổi học trò đọng lại
Chỉ còn hôm nay thôi.

          HH- Tổng kết 2016. 
               
Comments