CHÚC XUÂN.

đăng 07:45 26 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc

Đông tàn, xuân đến rồi đây.

Chúc cho toàn thể vạn ngày yên vui.

Nụ cười luôn nở trên môi.

Gia đình sức khoẻ, trường đời nở hoa.

Thầy cô trẻ mãi không già.

Học trò sung nổ như là pháo bông.

Tết sang tập thể đồng lòng,

Thêm tiền, thêm sắc, công danh đổ đầu.

Tết nay sang, vạn nguyện cầu.

Cho nguyên tập thể, luôn đầy hầu bao.

Mạnh an, may mắn dâng cao.

Mong sao xuân có một năm bốn mùa.

Hết đông lại đến giao thừa,

Tiền , tài, danh vọng không chừa một ai.

Mỗi năm ngày một công khai.

Con đường sự nghiệp trãi dài pháo bông.

cuộc sống ngày một thêm hồng…

Ước gì  xuân có một năm bốn mùa!

Cô: Hoài Thương - GV  Văn

Comments