DÁNG THU.

đăng 03:00 16 thg 11, 2017 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Thùy Vy. Giáo viên tổ Anh Văn.

Nhìn dáng thu chuyển mình trong chiều vắng
Trên đường về hiu quạnh bước chân ai
Chân đạp lá lòng mỏi mòn đếm bước
Ôi! bao nhiêu thu trước đã qua đi
Mỗi năm ngắm lá thu lòng vẫn cảm
Nét mỹ miều với dáng lá rụng rơi
Lòng thổn thức như độ tuổi gọi mời
Mới biết yêu mơ mộng bao chiều ấy.

                                HH 16 - 11- 17.

Comments