GIÃ BIỆT...

đăng 01:42 19 thg 3, 2019 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Lê Phước Dương.
(Kính tặng thầy Võ Phi Long - Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp 2008 - 2019 )


Mười năm tựa giấc chiêm bao
... Biết ai còn nhớ công lao người thầy
"Một đời người, một rừng cây "
Chưa tròn mộng ước... mây bay phương nào!
Người về như một vì sao
Người đi tựa ánh trăng cao đỉnh trời
Thì thôi... đâu cũng trồng người
Thì thôi... đâu cũng trọn đời yêu thương
Thì thôi... đâu cũng là lương
Thì thôi... đâu cũng... vô thường - nhân sinh
Thầy về bên ấy bình yên
Thầy về nơi ấy AN NHIÊN cuộc đời
Thầy về tung cánh chim trời
"BƯNG KÈ" giã biệt triệu lời TRI ÂN.

                                      HH tháng 3 năm 2019.
Comments