Suy Tư.

đăng 01:27 16 thg 11, 2018 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Lê Phước Dương.


Ôi ! Tiếng Việt chưa tròn trên nét chữ
Môi em thơ đã bập bẹ tiếng người
Ngôn ngữ mẹ... in dáng hình xứ sở
Ai vô tình, sao nỡ thế người ơi!
                BK 18 - 11 - 18

Comments