Tạ Ơn!

đăng 23:06 20 thg 11, 2017 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Lê Phước Dương.

Tạ ơn Thượng Đế vô biên
Ban cho trời đất bình yên đêm này
Tạ ơn cô, tạ ơn thầy
Trời xanh thấu được "Đức dày" nên thương...
                          18 -11 -17.

Comments