Tuần Kiểm Tra.

đăng 03:34 30 thg 11, 2017 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Cô Thương - Hợp đồng văn.

Tuần tới là tuần kiểm tra
Học sinh sao cứ kêu la thế này
Trò thì tâm huyết lo cày
Thầy, cô ôn giảng ngày ngày đêm đêm
Nào ôn, nào soạn, học thêm
Chỉ mong trò giỏi mẹ cha vui lòng
Nào mong hai chữ trả công
Tháng ngày ôn luyện ngập sông ngập đầu
Cô xong chức vụ bắc cầu
Trò ngoan điểm tốt không sầu mẹ cha.
                             HH - 12 - 17.

Comments